Artikkeleita vesistöjen kunnostuksesta

Vesistökunnostusverkoston logo_160px, Vesistökunnostusverkoston logo_160px
 

Vesistökunnostusverkosto tuottaa ja kokoaa vesien tilan parantamiseen liittyviä, suomenkielisiä artikkeleita ajankohtaisista aiheista. Artikkeleissa tuodaan esiin tuoreita tutkimustuloksia ja kokemuksia eri kunnostusmenetelmistä Suomesta ja maailmalta.

Kalatiestä kohti koko virtavesielinympäristön huomioivaa ratkaisuja - ohitusuomat toimivat monella tavalla (Saija Koljonen, SYKE)

  • Ohitusuoman avulla mahdollistuu useimpien kalalajien ja myös muun eliöstön liikkuminen patorakenteen ohi varmemmin kuin perinteisen teknisen kalatien kautta.
     

Virtavesien monipuolistaminen rytöjä rakentamalla (Kirsi Mykkänen, Liisa Hämäläinen ja Jukka Jormola, SYKE)

  • Puuaineksella on tärkeä merkitys virtavesien ekosysteemissä – rytöjen mahdolliset hyödyt ja haitat sekä rakennusohjeet
     

Luonnonmukainen vesirakentaminen (Jukka Jormola, SYKE)

  • Luonnonmukaisella vesirakentamisella estetään vesien käytöstä, kuten tulvasuojelusta, maankuivatuksesta ja vesivoiman käytöstä aiheutuvia haittoja vesien tilalle ja monimuotoisuudelle. (Tuotettu osana Ruokahukka ruotuun - katse vesistöihin - hanketta)


Järven tilan luokittelu, seuranta ja tarkkailu (Seppo Hellsten ja  Minna Kuoppala, SYKE)

Järvien hoitokalastus (Ilkka Sammalkorpi, SYKE)

  • Särkikalojen vähentäminen ravintoketjukunnostuksella eli biomanipulaatiolla on tärkeä rehevien järvien kunnostus- ja hoitomenetelmä. (Tuotettu osana Ruokahukka ruotuun - katse vesistöihin - hanketta)
     

Uposkasvibiomassan poisto ja hyötykäyttö (Satu-Maaria Karjalainen, SYKE)

Särkikaloja pyytämällä ja ruoaksi valmistamalla voidaan vähentää vesistöjen kuormitusta (Kari Nyberg)

Muiden tuottamia artikkeleita:

Tutustu myös:

Julkaistu 20.9.2019 klo 10.09, päivitetty 24.9.2019 klo 12.27