Apua vesistön kunnostamiseen

Vesistön tilan parantaminen ja kunnostustamisen suunnittelun aloittamiseksi tarvitaan yleensä tietoa, rahoitusta ja sopivia yhteistyökumppaneita. Vasemman palstan linkkien taakse on koottu materiaaleja kunnostuksen käynnistämisen helpottamiseksi.

Etsi kumppani -sivulta löytyy lista alueellisista toimijoista, joilla on tietoa ja osaamista kunkin alueen vesien tilan parantamiseen liittyen. Vesistöjen kunnostamiseen liittyvät kotimaiset julkaisut on koottu yhdelle sivulle kuten myös lista kunnostussuunnitelmista ja -selvityksistä alueittain jaoteltuna. Videoita -sivuilta löydät linkkejä vesistökunnostusverkoston YouTube-kanavan videoihin eri aihepiirien mukaan jaoteltuna. Lisäksi alasivulta löytyy kaikkien vapaasti käytössä olevat vesistökunnostuksen opetusmateriaalipaketit.

Tietoa vesistökunnosmenetelmistä löytyy osoitteessa www.ymparisto.fi/vesikunnostus:

 

Vesistökokonaisuus
Vesistöt ja niiden valuma-alueet ovat kokonaisuuksia, joiden tilaa voidaan parantaa monin eri keinoin.
Julkaistu 19.8.2016 klo 13.21, päivitetty 8.7.2019 klo 13.34