Kunnostusosaajat

Suunnitteletko vesistöjen kunnostamiseen liittyvää projektia? Tämän sivun tarkoituksena on auttaa löytämään Suomessa toimivia palveluntarjoajia.

 

Toiminta-alueet

Koko suomi / Useita toimipisteitä
Etelä-KarjalaEtelä-PohjanmaaEtelä-SavoKanta-HämeKeski-PohjanmaaLappiPirkanmaa
Pohjois-KarjalaPohjois-PohjanmaaPohjois-Savo | Päijät-HämeSatakuntaUusimaa
Varsinais-Suomi

verkosto_viiva_kampanjasivulle

Kun suunnittelet vesistöjen kunnostamiseen liittyvien palveluiden tilaamista, suosittelemme hakemaan yrityksistä lisätietoa ja kilpailuttamaan ne. Vesistökunnostusverkosto ei vastaa tietojen oikeellisuudesta, eikä siitä, millaista palvelua yritykset tuottavat. Tällä sivulla ei julkaista yrityksiä, jotka tuottavat ainoastaan ruoppaukseen liittyviä palveluita. Ruoppaajia voit etsiä kirjoittamalla hakukoneeseen esimerkiksi maakunnan ja ruoppaus.

Mikäli oma yrityksesi puuttuu tältä sivulta, voit lisätä sen täyttämällä tämän lomakkeen.

100 suomalaista vesistötekoa väliviiva

 

Koko Suomi // Useita toimipisteitä

AFRY

Vedenlaatu- ja kuormitusselvitykset, valuma-alue- ja virtavesikunnostukset sekä kalatie- ja patosuunnittelu. Lupahakemukset ja vaikutusarviot. Vesieliö-, kalasto- ja kalastusselvitykset sekä sedimenttitutkimukset

http://www.afry.com/fi-fi

Eurofins AHMA

Vesi- ja ympäristönäytteenotto, kuormitusselvitykset, kunnostussuunnitelmat, koekalastukset ja muut biologiset tutkimukset, velvoitetarkkailuohjelmien laatiminen ja toteuttaminen, ympäristölupahakemukset, laboratoriopalvelut, asiantuntijalausunnot

http://www.eurofins.fi

Faunatica Oy

Luontoselvitykset, hoito- ja käyttösuunnitelmat

Kutojantie 11,  02630 ESPOO
www.faunatica.fi

FCG Suunnittelu ja tekniikka oy

Vesistöjen- ja valuma-alueiden kunnostussuunnitelmat, kuormitusselvitykset, kalastoselvitykset, sedimenttitutkimukset, pohjapadot, vedennosto, ruoppaus, kosteikkosuunnittelu  

p. 01-04090
http://www.fcg.fi

Golder associates oy

Vesistötutkimukset, sedimentti- ja lietepalvelut

info(at)golder.fi
p. 09-5617210
http://www.golder.fi/

KVVY Tutkimus Oy

Vesi- ja ympäristönäytteenotto, kuormitusselvitykset, kunnostussuunnitelmat, koekalastukset ja muut biologiset tutkimukset, velvoitetarkkailuohjelmien laatiminen ja toteuttaminen, ympäristölupahakemukset, laboratoriopalvelut, asiantuntijalausunnot

PL 265, 33101 TAMPERE
Toiminta-alueena koko Suomi, pääasiassa Häme, Pirkanmaa ja Satakunta
http://www.kvvy.fi

Kuopion teholouhinta Oy

Suunnittelu, Kartoitus, Valvonta, Konsultointi, Mittaus, Vesinäytteet, Sähkökoekalastus, Inventointi, Alan kokonaisurakointi, Konetyöt, Kiviaineksien toimitus kutusorat ja poikaskivet eri ikäluokille, Kalatierakentaminen luonnonmukaisesti ja betonirakenteita käyttäen, Padot, Purkutyöt, Maanrakennustyöt, Louhintatyöt, Timanttiporaus- ja sahaustyöt

Rantaharjuntie 53 B 7, 91980 LUMIJOKI
info(at)teho-louhinta.fi
p. 029-1933800
http://www.teho-louhinta.fi/

Kymijoen vesi ja ympäristö ry ja Kymen Ympäristölaboratorio Oy

Vesistön tilan arviointi, vesistöseuranta, kunnostussuunnittelu, biologiset tarkkailut.

Toiminta-alueena: Kymenlaakso, Päijät-Häme ja Uusimaa

Tapiontie 2 C, 45160 Kouvola
toimisto.kyvsy(at)vesiensuojelu.fi
p. 05-5445 920
http://www.kymijoenvesijaymparisto.fi/

Liukkosen Ruoppauspalvelu Oy

Imuruoppaukset pienellä imuruoppaajalla ja isolla monitoimiruoppaajalla. Kohteina mm. pihalammikot, lasketusaltaat, mökkirannat ja vesistöt. 

Tieteenkatu 3 A 13 33720 Tampere
matti.liukkonen(at)surffi.net
p. 0400 959383
www.ruoppauspalvelu.fi

Maveplan Oy

Vesistöjen kunnostussuunnittelu, tulvasuojelu- ja säännöstelysuunnitelmat kalatiet, pohjapadot

Kiilakiventie 1, 90250 OULU
maveplan(at)maveplan.fi
p. 08-5349400
www.maveplan.fi

Nordkalk oy ab

Vesistökalkitus, happamien luonnonvesien neutralointi ja kalkkisuodin.

http://www.nordkalk.fi/kayttokohteet/ymparisto/

Otso metsäpalvelut oy

Metsätaloustoimenpiteiden kiintoaine- ja ravinnekuormituksen vähentäminen, valuma-alueiden vesiensuojelusuunnitelmat, vesiensuojelurakenteiden suunnittelu ja toteuttaminen, luonnonmukainen peruskuivatus

asiakaspalvelu(at)otso.fi
p. 010 3828000
http://www.otso.fi

Ramboll Finland Oy

Vedenlaatu- ja kuormitusselvitykset, järvi-,  valuma-alue ja virtavesikunnostukset sekä kunnostuksiin liittyvä muu suunnittelu kuten vesirakenteiden suunnittelu ja vesioikeudelliset lupahakemukset.  Vesieliö-, kalasto- ja kalastusselvitykset, sedimenttitutkimukset, vesistöjen tilan seuranta

info(at)ramboll.fi
p. 02-075561
www.ramboll.fi

Sitowise oy

Vesistöjen kunnostus, ruoppaus, kuormitusarviot, pinta- ja pohjavesiselvitykset
www.sitowise.com

Tmi Terrapolar

Ympäristösuunnittelu ja -konsultointi, virtavesien kunnostussuunnitelmat, luonnon ja ympäristön hoito, ympäristötutkimukset ja -laitteet, kunnostusurakointi. 

Möykkytie 614, 61800 KAUHAJOKI
info(at)terrapolar.fi
p. 0400-728749

www.terrapolar.fi

 

Vahanen Environment Oy

Vesistöjen kunnostussuunnitelmat ja lupahakemukset, projektinjohto ja asiantuntijapalvelut, vesi- ja sedimenttitutkimukset sekä kasvi- ja eläinplanktonselvitykset. Hulevesien ja vesistöjen laadulliset selvitykset ja seuranta. Hulevesien hallinnan ja kosteikkojen suunnittelu. Velvoitetarkkailut ja niiden suunnittelu. Hankerahoituksen lähteiden selvittäminen ja rahoitushakemusten laatiminen.

Linnoitustie 5, 02700 Espoo
Milja.Vepsalainen@vahanen.com 
p. 040 8235 892
http://www.vahanen.com/fi/palvelut/ymparisto/

Vesistö- ja ympäristösuunnittelutoimisto Hannu Majuri

Vesirakentamisen suunnittelu ja niiden luvantarveselvitys.Tarvittaessa lupahakemuksen laatiminen sisältäen vesiasetuksen edellyttämän suunnitelman tekemisen.

Rantasipinkuja 7, 36200 KANGASALA
Hannu.Majuri@pp2.inet.fi
p. 040 1799 391
http://personal.inet.fi/koti/hannu2.majuri/

Toiminta-alueet

 

Etelä-Karjala

 

Saimaan vesi- ja ympäristötutkimus oy

Vesi- ja ympäristönäytteenotto, kunnostussuunnitelmat, koekalastukset ja muut biologiset tutkimukset, velvoitetarkkailuohjelmien laatiminen ja toteuttaminen, ympäristölupahakemukset, laboratoriopalvelut, asiantuntijalausunnot.

Hietakallionkatu 2, 53850 LAPPEENRANTA
p. 020-7790470
http://www.svsy.fi/oy

Toiminta-alueet

 

Etelä-Pohjanmaa

 

Soilcon

Vesistöjen kunnostussuunnitelmat, kosteikko- ja laskeutusallassuunnitelmat

Nikolaintie 6 A, 62200 KAUHAVA
http://www.soilcon.fi/

Tmi Terrapolar

Ympäristösuunnittelu ja -konsultointi, virtavesien kunnostussuunnitelmat, luonnon ja ympäristön hoito, ympäristötutkimukset ja -laitteet, kunnostusurakointi. 

Möykkytie 614, 61800 KAUHAJOKI
info(at)terrapolar.fi
p. 0400-728749

www.terrapolar.fi

 

Ympäristötekniikan insinööritoimisto Jami Aho

Vesistösuunnittelu: järvien kunnostukset (Ruoppaukset, niitot, vedenpinnan nostot, hapetus, kemikalointi, jne.), virtavesikunnostukset (ruoppaukset, tulvatasanteet, kalataloudelliset kunnostukset, jne), kalatiet, valuma-alueiden kunnostukset (kosteikot, ym.), tulvakartoitukset, tulvasuojelutoimenpiteet, virtausmallinnukset.

Maakunnankatu 6, 60100 SEINÄJOKI
insinooritoimisto(at)jamiaho.fi
p. 0400-868250
www.jamiaho.fi

Toiminta-alueet

 

Etelä-Savo

 

Vendace ky

Hoitokalastukset rysillä, nuotilla

Kielotie 64, 58900 RANTASALMI
tarmo.tolvanen(at)hoitokalastus.fi
www.hoitokalastus.fi

Toiminta-alueet

 

Keski-Pohjanmaa

 

Tmi Arto Hautala

Virtavesien ja järvien kunnostussuunnittelu, kunnostusurakointi, hoitokalastuspalvelut, järven biomanipulaatio

Reisjärventie 309, 69440 LESTIJÄRVI
arto(at)artohautala.fi
p. 050-3515208
www.artohautala.fi

Toiminta-alueet

 

Kanta-Häme

 

Piia Tuokko

Vesistöjen ja valuma-alueiden kunnostussuunnitelmat sekä laskeutusaltaiden / kosteikkojen suunnittelu

Hakoistentie 308
14240 JANAKKALA
piia.tuokko(at)luukku.com
https://pns.fi/ymparistosuunnittelija-piia-tuokko/

Toiminta-alueet

 

Keski-Suomi

 

Vapo Clean waters Oy

Järvien kunnostussuunnitelmat ja kunnostustoimien toteutus, järven nykytilan kartoitus, kuormitusselvitykset

Yrjönkatu 42, 40100 JYVÄSKYLÄ
p. 020 790 400
http://www.cleanwaters.fi/

Toiminta-alueet

 

Lappi

 

Konepalvelu ramlin oy

Virtavesikunnostusurakointi

Kiveläntie 20, 97130 HIRVAS
info(at)konepalveluramlin.fi
http://www.konepalveluramlin.fi/

Toiminta-alueet

 

Pirkanmaa

 

Telapari Oy

Ruoppaukset ja vesistökaivuutyöt, vesikasvien niitto, rantarakentaminen, vesistökuljetukset, kaapelien ja putkien asennukset vesistöihin sekä railojen / jään sahaus.

Pinsiönkankaantie 128, 39160 JULKUJÄRVI
info(at)telapari.fi
p. 050 5168 865
www.telapari.fi

 

Toiminta-alueet

 

Pohjois-Karjala

 

Ecomonitor oy

Vesistön ekologisen tilan arviointi, vesistöseuranta, kunnostussuunnittelu, biologiset määritykset, paleolimnologinen tutkimus

Länsikatu 15, 80110 JOENSUU
info(at)ecomonitor.fi
http://www.ecomonitor.fi

Probenthos oy

Pohjaeläinselvitykset, ravintoketjukunnostuksien suunnittelu, käyttö- ja hoitosuunnitelmat

Suhmurantie 144, 82210 SUHMURA
http://www.probenthos.fi

Repo Teuvo

Kaivu ja traktorityöt, maanajo

Leveäkiventie 59800, KESÄLAHTI
teuvo.repo1(at)gmail.com
p. 050 0340 329

Toiminta-alueet

 

Pohjois-Pohjanmaa

 

Ecoriver oy

Vesistöjen kunnostus, kalataloudellinen kunnostus, kalatiet, kosteikot, säännöstely, tulvasuojelu

Santaholmantie 2, 90830 HAUKIPUDAS
ecoriver(at)ecoriver.fi
http://www.ecoriver.fi

Heavy rakenne oy

Koskien ja jokien kunnostukset sekä soranajo paikan päälle

Jänispalontie 9, 93400 TAIVALKOSKI
heavyrakenneoy(at)luukku.com
http://www.heavyrakenneoy.fi

Oulun Kalatalouskeskus

Valuma-alue kunnostussuunnitelmat ja -kartoitukset,järvien hoito- ja kunnostussuunnitelmat ja toteutukset, kalastoselvitykset ja koeverkkokalastukset,virtavesien hoito- ja kunnostussuunnitelmat ja toteutukset, sähkökoekalastukset.

Keskuskuja 1 C 12, 93600 KUUSAMO
p. 040 7477 652 / 045 6578 709
http://www.proagriaoulu.fi/fi/kalatalous/

T:MI Petri Kukkohovi

Koneurakointi

Rantaharjuntie 5397
petri.kukkohovi(at)hotmail.com
p. 040-5268316

Suvanto infra oy

Virtavesikunnostusurakointi

Kivikaari 4, 86300 OULAINEN
info(at)tsuvanto.fi
http://www.tsuvanto.fi

Toiminta-alueet

 

Pohjois-Savo

 

GwM-engineering oy

Mittauslaitteita

Savilahdentie 6 L 20, 70210 KUOPIO
http://www.gwm-engineering.fi/

Vesieko oy water eco ltd

Kunnostussuunnittelu, laitteiden asennus, ympäristöluvat

Yrittäjäntie 12, 70150 KUOPIO
http://www.vesieko.fi

Toiminta-alueet

 

Päijät-Häme

 

T:Mi Hannu Soimavuori

Vesikasvien niitto

Kotasaarentie 79, 17240 KALKKINEN
hannu(at)soimavuori.fi
p. 01-0019 8895
www.soimavuori.fi

Toiminta-alueet

 

Satakunta

 

Maanrakennus U. Salminen Ky

Imu- ja kaivuuruoppaus Vesimestarilla, Vesikasvien poisto keräävällä koneella, Watermaster RS 2000

Rantatie 239, 27800 SÄKYLÄ
maanrakennus.salminen.ky(at)kolumbus.fi
p. 040 0722 375

Ympäristö ojansuut oy

Vesikasvien poisto, järven kemiallinen kunnostus

Juhanantie 5, 32800 KOKEMÄKI
ymparistoojansuut(at)gmail.com
p. 0400 844711
http://www.ymparistoojansuut.com/

Toiminta-alueet

 

Uusimaa

 

Alleco oy

Biologinen ja sedimenttinäytteenotto, vesiluontoselvitykset sukeltaen, uhanalaisten vesiympäristön lajien ja luontotyyppien selvitykset

Veneentekijäntie 4, 00210 HELSINKI
info(at)alleco.fi
p. 045 6790 300
www.alleco.fi

Biologitoimisto monivesi oy

Ekologinen vesitutkimus- ja seuranta

Purolehto 33 a, 02920 ESPOO
http://www.monivesi.fi

Insinööritoimisto ecobio oy

Vesistöjen hoito- ja kunnostussuunnitelmat, kuormituslaskelmat

Runeberginkatu 4 c B 21, 00100 HELSINKI
info(at)ecobio.fi
p. 020 7569 450
http://www.ecobio.fi

Insinööritoimisto saloy oy

Ulkoisen kuormituksen määritys ja sen vähentäminen

Sopulitie 2 B, 00800 HELSINKI
info(at)saloy.net
p. 010 6666 310
http://www.saloy.net

Jomiset oy

Koe- ja hoitokalastus

Aleksis Kiven kuja 7, 04310 TUUSULA
http://www.jomiset.fi

Kala- ja vesitutkimus oy

Vesinäytteenotto, vesistötarkkailut, kalastotutkimukset, planktontutkimukset

Yrittäjäntie 26, 01800 KLAUKKALA
http://www.kalajavesitutkimus.fi

Luode consulting oy

Vedenlaatu ja virtaamamittaus

Sinimäentie 10 B, 02630 ESPOO
http://www.luode.net

Silvestris luontoselvitys oy

Luontoselvitykset, vesikasviselvitykset, kalastoselvitykset, vesistökunnostusten suunnittelu, kosteikkosuunnittelu, virtavesiselvitykset ja -suunnittelu.

Heikinkatu 4, 10300 KARJAA,
toiminta-alueena koko Etelä-Suomi
esko.vuorinen(at)silvestris.fi
http://www.silvestris.fi

Toiminta-alueet

 

Varsinais-Suomi

 

Suomen luontotieto oy

Kalasto- ja pohjaeläintutkimukset

Päivöläntie 30, 25230 ANGELNIEMI
http://www.suomenluontotieto.fi

Tmi Zwerver

Planktonlaskentaa (kasvi- ja eläinplankton), sinilevien laskentaa ja tunnistamista, planktontunnistamisen opetusta, laskentakyvettien myynti

Arkadiantie 2, 25700 KEMIÖ
info(at)zwerver.fi
p. 040 7079 385
www.zwerver.fi

W-Rix oy

Hapettimia sekä palvelua laitteiden valintaan ja mitoitukseen

Betonikuja 5, 21600 PARAINEN
info@waterix.com
http://www.waterix.fi

Toiminta-alueet

Voit lisätä oman yrityksesi listalle täyttämällä lukemalla rekisteriselosteenja täyttämällä oheisen lomakkeen. Jos haluat poistaa oman yrityksesi täältä, ota yhteyttä alla olevasta "palaute sivun vastuuhenkilölle".

Julkaistu 2.12.2019 klo 11.03, päivitetty 26.5.2021 klo 9.31