Vesistöjen kunnostamiseen liittyviä suunnitelmia, -selvityksiä ja opinnäytetöitä

> Lappi
> Kainuu
> Pohjois-Pohjanmaa
> Pohjanmaa
> Etelä-Pohjanmaa
> Pohjois-Karjala
> Keski-Suomi
> Pohjois-Savo
> Etelä-Savo
> Pirkanmaa
> Satakunta
> Häme
> Kaakkois-Suomi
> Uusimaa

 

Lappi

Kainuu

Pohjois-Pohjanmaa

Pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaa

 • Tehokalastuksen vaikutukset Lappajärvessä. Kalastus elinkeinoksi Lappajärvellä-hankkeen vuosien 2001–2006 seurannan loppuraportti. 2010. Teppo ym. Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen julkaisuja 3/2010.

Pohjois-Karjala

Keski-Suomi

 • Pohjois-Päijänteen ja Jyväsjärven kehittäminen – kalataloudellinen kunnostus. 2008. Hannu Salo (toim.). Ympäristöntutkimuskeskus, Jyväskylän yliopisto.
 • Keuruun vesistöjen kunnostustarvekatsaus 2005. 2006. Onkila, Hannu. Keski-Suomen ympäristökeskus. Osa 1Osa 2Osa 3

Pohjois-Savo

Etelä-Savo

Pirkanmaa

 • Parkanon Kuivasjärven kuormitusselvitys ja alustava kunnostussuunnitelma. 2006. Pollari, Matti. Diplomityö, Tampereen teknillinen yliopisto.
 • Hauhon reitin kuormitusselvitys. 2002. Kaipainen ym. Pirkanmaan ympäristökeskuksen monistesarja 21.

Satakunta

 • Köyliöjärven tila ja kunnostus. Järven tila ja erilaisten kunnostusmenetelmien soveltuvuus tilan parantamiseen. 2007. Paloheimo, Anna. Pyhäjärvi-instituutin julkaisuja, Sarja B nro 13.

Häme

 • Tainionvirran kalataloudellinen kunnostus vuonna 2009. Vedenlaadun tarkkailun yhteenvetoraportti. Häkkinen, Hanna. Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tutkimusraportti no 111/2009.

Kaakkois-Suomi

 • Urpalanjokialueen kehittämishanke. Loppuraportti. 2013. Etelä-Karjalan Kalatalouskeskus ry.
 • Summanjoen Laurinkosken kalatie- ja pohjapatohankkeen toteutusraportti. 2008. Vanninen, Vesa. Kaakkois-Suomen ympäristökeskus.
 • 20–2000 hehtaarin järvien kunnostustarpeen kartoitus kymenlaaksossa. 2003. Raunio, Janne & Haapala, Antti. Kymijoen vesi ja ympäristö julkaisu no 105/2003.
 • Summajoen kalateiden tekniset yleissuunnitelmat. 2003. Suomen salaojakeskus Oy.
 • Vehkajoen kalateiden tekniset yleissuunnitelmat. 2003. Suomen salaojakeskus Oy.

 

Varsinais-Suomi

 • Turkulaisen pienvesiopas. Eräiden pienvesien tilaselvitys sekä opas pienvesiluonnosta kiinnostuneelle. 2011. Turun luonnonsuojeluyhdistys ry.
 • Kankaanpään kaupunki. Ruokojärven vesistön kunnostushanke. 2005. Air-Ix Ympäristö Oy.

Uusimaa


Järvet

 • Riihimäen Paalijärven kuormitusselvitys ja kunnostusehdotus. 2005. Paarijoki, H. & Jutila, H. Ympäristöosaston monisteita 66. Hämeenlinnan seudun kuntayhtymä, ympäristöosasto, JÄRKI-hanke.

Virtavedet ja pienvedet

 • Helsingin lammet. 2007. Marttila, Hanna. Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen julkaisuja 2/2007.
Julkaistu 27.5.2014 klo 15.49, päivitetty 22.7.2019 klo 14.28