Vaelluskalat palaavat Iijokeen 2008-2010

Vaelluskalat palaavat Iijokeen -hankkeen päätavoitteena oli vaelluskalojen luonnonvaraisen lisääntymisen ja vesivoimatalouden harjoittamisen yhteensovittaminen Iijoen lohikannan ja Perämeren lohisaaliiden turvaamiseksi. Siihen liittyivät mm. seuraavat tehtävät:

 • Vaelluskalakannan palauttaminen jokialueelle tehtävien istutusten avulla ja siirtämällä lisääntymisalueilleen nousemaan pyrkiviä kaloja voimalaitospatojen ylitse
 • Uusi laaja-alaista sitoutumista ylläpitävä toimintamalli luontaisen vaelluskalakannan säilymisen varmistamiseksi
 • Selvitys vaelluskalojen palauttamisen taloudellisista, sosiaalisista sekä matkailullisista perusteista ja vaikutuksista
 • Yleissuunnitelma kalojen kulkuyhteyden toteutusmahdollisuuksista uusinta ulkomaistakin tietämystä hyödyntämällä
 • Ojitettujen soiden ja metsien vedenpidätyskyvyn parantamissuunnitelma ilmaston lämpenemisestä aiheutuvien haittojen vähentämiseksi

Iijoen alajuoksulle rakennettiin vuosina 1961-71 viisi voimalaitosta. Samalla aloitettiin latvavesistöjen, Kostonjärven ja Irnijärven säännöstely. Voimalaitospadot ovat estäneet vuosikymmenten ajan vaelluskalojen nousun kutu- ja poikastuotantoalueille. Viiden padon takana on yli 600 ha lohikalojen tuotantoaluetta. Iijoen alkuperäinen lohikanta on onnistuttu pitämään tallessa kalanviljelylaitoksissa. Iin, Yli-Iin, Pudasjärven, Taivalkosken ja Kuusamon alueella odotetaan vaelluskalakannalla olevan Iijoen matkailulliselle ja muulle vetovoimaisuudelle suuri taloudellinen merkitys. Hankkeen kustannusarvio oli 706 000 €, jonka lisäksi useat tahot sijoittavat työresurssejaan hankkeen tavoitteiden saavuttamiseksi. Vaelluskalat palaavat Iijokeen -hankkeen rahoittivat  Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), Suomen valtio, Pudasjärven kaupunki, Taivalkosken kunta, Iin kunta, Kuusamon kaupunki, Yli-Iin kunta ja PVO-Vesivoima Oy.

Koski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hankkeen toteuttajat ja yhteistyökumppanit

 • Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Arto Hirvonen, puh. 0400 935 611
 • Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, Aki Mäki-Petäys, puh. 040 753 7597
 • Oulun yliopisto, Timo P. Karjalainen, puh. 040 186 4690
 • Metsähallitus, Pirkko-Liisa Luhta, puh. 0400 293 023
 • Kainuun ELY-keskuksen kalatalousyksikkö
 • Keski-Perämeren kalastusalue
 • Iijoen vesistön kalastusalue
 • Kuusamon kalastusalue

Vaelluskalat palaavat Iijokeen -hankkeen loppuraporttiesite


Logot

Julkaistu 2.5.2013 klo 0.00, päivitetty 8.7.2019 klo 10.24