Ympäristökasvatus ja tiedottaminen

ACT6ACT6 kuva

Toteuttajana Biologists for Nature Conservation

Ajankohtaista

Viimeisellä Suomen Ecocamp-leirillä kunnostettiin Mustajoen ja Soskuanjoen koskipaikkoja Turun ammattikorkeakoulun kala- ja ympäristötalouden opiskelijoiden sekä Pietarin yliopiston biologian opiskelijoiden avulla.

Toteutus

RIFCI hankkeessa saatua uutta tietoa yhdistetään hakkeen partnereiden tietoon ja kokemuksiin . Ympäristötietoisuutta ja ympäristövastuullisuus integroidaan kaikkiin muihin toimintoihin.

Kuva: Ecocamp-leirillä opiskelijat  pääsivät myös sähkökalastamaan Ari Sauran johdolla.

Ajankohtaista tietoa ympäristöstä ja sen merkityksestä levitetään luennoimalla yliopisto-opiskelijoille, koululaisille ja heidän opettajilleen sekä tapaamalla jokivarsien asukkaita ja rajavartioita. Paikallisia metsäteollisuusyrityksiä opastetaan kestäviin hakkuumenetelmiin. Ecocampeille järjestetään suomalais-venäläisiä opiskelijavaihtoja.

Sisäinen kommunikointi hankkeen partnereiden ja ohjausryhmien kanssa mahdollistetaan säännöllisillä kokouksilla ja ohjausryhmillä. Loppuseminaareja järjestetään julkiselle yleisölle, viranomaisille ja muille sidosryhmille Lappeenrannassa, Viipurissa ja Pietarissa.                                                                                         

            

                                   RIFCIlogot

Julkaistu 6.11.2013 klo 11.15, päivitetty 28.5.2019 klo 17.44