Virkistyskäyttö ja kalastus

ACT5

Toteuttajana Viipurin aluehallinto

AjankohtaistaACT 5 kuva

Myötävirtaan ry on saanut syksyn aikana Hounijoen
varressa kulkevan luontopolun valmiiksi. Myös Viipurin aluehallinnon perustama luontopolku Hounijoen Venäjän puolella Luzaikassa on saatu valmiiksi. Kaakkois-Suomen ELY-keskus osallistui elokuussa Luzaikan luontopolun avajaisiin. 

Kuva: Hounijoen Luzaikan luontopolun näköalapaikka Kintereenkosken padolla.

Toiminta

Suomessa Simola-Vainikkala alueelle ja Venäjällä Buslovkan alueelle rakennetaan luontopolkuja, joissa ympäristön ja kalastuksen sekä luonnonvarojen järkevä ja kestävä käyttö otetaan huomioon. Molemmat luontopolut tullaan sijoittamaan lähelle jokiuomaa Rakkolanjoen vesistöalueella. Myös Vammeljoen alueelle suunnitellaan luontopolku myöhempää toteuttamista varten. Kalakantojen kestävää käyttöä kohennetaan järkevillä kalastuksenjärjestelyillä ja parantamalla kalastuksenvalvontaa laittoman kalastuksen estämiseksi.

RIFCIlogot

 

Julkaistu 6.11.2013 klo 11.06, päivitetty 28.5.2019 klo 17.46