Projektin hallinta ja koordinointi

 ACT1

Rifci Act1

Hallinnoi Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Ensimmäinen osio  sisältää hankkeen hallinnollisia toimia:

  •   johtoryhmätyöskentelystä
  •   viiden työryhmän toimien koordinoinnista 
  •   hankkeen rahoituksen hoidon 
  •   partnereiden kannustamisen ja yhteydenpidon
  •   Joint Managing Authority (JMA, Operational and Financial Unit)
  •   edistymisraporttien kokoamisesta ja kirjoittamisesta
  •   loppuraportin kirjoittamisesta ja esittämisestä.

RIFCIlogot

 

 

Julkaistu 6.11.2013 klo 11.24, päivitetty 28.5.2019 klo 17.45