Metsätalouden vesiensuojelu ja luonnonsuojelu

ACT 3

Toteuttajana Biologists for Nature Conservation

Ajankohtaista

Metsäkeskus on julkaissut esitteen jossa ohjeistetaan metsäalan ammatilaisia metsähakkuiden vesistökuormituksen minimoinnista. Esite julkaistiin sekä suomeksi että venäjäksi. Aiheesta pidettiin kesällä  yhteistyöseminaari Leningradin alueella.

RIFCI Act 3 kuva Toiminta

Mustajoen ja Rakkolanjoen alueilla tehdään metsäteollisuuden vesiensuojelutoimenpiteitä .  Jokivarren metsäteollisuudelle tehdään vesiensuojelusuunnitelma . Jo toteutettuja vesiensuojelutoimenpiteitä, kuten selkeytysaltaiden rakenteita tullaan parantamaan Mustajoen alueella ottaen huomioon teollisuuden tarpeet. Ympäristöystävällisiä hakkuumenetelmiä edistetään Mustajoen ja Rakkolanjoen alueilla.

Rajan molemmin puolin keskitytään luonnonsuojeluun yhä enemmän. Mustajoen jokirannat ovat vain osittain suojeltuja. Mustajoen alueella edistetään suojelualueiden perustamista, jotta niiden määrä alueella kasvaisi. Lisäksi Mustajoen alueelle tehdään luonnonsuojelualuesuunnitelma suojelualueen perustamista varten. Hankealueelta puuttuva, rajan molemmin puolin ylittyvä luonnonsuojelualueiden verkosto muodostaisi merkittävän jatkuvuuden Fennoscandian Green Belt aluelle(Suomen, Ruotsin ja Norjan välinen luonnonsuojelualueiden verkosto).

Kuva: Venäjällä Mustajoki virtaa vanhojen metsien halki

RIFCIlogot

Julkaistu 6.11.2013 klo 10.34, päivitetty 28.5.2019 klo 17.45