Kemijärven vesistökunnostukset vuosina 2012-2014

 

 

Avantouintipaikka.

Pöyliöjärven uusi avantouintipaikka. Kuva Sakari Juujärvi.

Ajankohtaista

Kemijärven Pöyliöjärven avantouintipaikka on kokenut muodonmuutoksen. Uimahallikylpylän Poukamassa sijaitseva vanha pukeutumiskoppi on vaihtunut syksyn aikana uuteen ja moderniin rakennukseen, jossa on lämmitetyt pukeutumistilat sekä naisille että miehille. Rakennuksen portailta uudelle laiturille on asennettu lämpömatot kulkuväylän sulana pitämiseksi. Rakennesuunnittelun ja kokonaisurakan toteutuksesta on vastannut kemijärveläinen Ikihirsi Oy.

Tausta

Kemijärven kaupunki ja Kemijärven kalastusalue tekivät keväällä 1999 Lapin ympäristökeskukselle aloitteen, että se ryhtyisi tekemään Vesilain 8 luvun 10 §:n mukaista selvitystä säännöstelyn haitallisten vaikutusten vähentämismahdollisuuksista. Vuosina 2000-2004 tehtiin laaja selvitystyö säännöstelyn haittavaikutuksista ja laadittiin suositukset haittojen vähentämiseksi (Marttunen ym. 2004: Kemijärven säännöstelyn kehittäminen – yhteenveto ja suositukset). Kaikkiaan esitettiin 18 suositusta Kemijärven säännöstelyn parantamiseksi. Säännöstelyn haittojen vähentämissuosituksia on päivitetty vuonna 2010 (Marttunen M. ja Rytkönen A-M. 2010: Kemijärven säännöstelyn haittojen vähentäminen. Säännöstelysuositusten toteutumisen arviointi ja ehdotuksia vuosien 2010 - 2015 suosituksiksi. - Suomen ympäristökeskus. Moniste. 77 s.).

Kemijärven moninaiskäytön kehittäminen vuosina 2008 - 2011 –hankkeessa aloitettiin suositusten toteuttaminen ja Kemijärven vesistökunnostukset vuosina 2012 - 2014 –hankkeessa jatketaan suositusten toteutusta.

Hanke

Kemijärven vesistökunnostukset vuosina 2012–2014 hankkeessa toteutetaan osaa säännöstelyn haittojen vähentämissuosituksista. Hanke koostuu neljästä eri osakokonaisuudesta, joiden avulla säännöstelyn haittoja pyritään vähentämään. Osakokonaisuudet ovat:

  1. Vapaaehtoiset rantojen kunnostukset
  2. Kantosavotan toteuttaminen
  3. Pöyliöjärven ja Kuumalammen kunnostus
  4. Virkistyskäyttöä palvelevat rakenteet ja toimet

Hankeaika on 1.4.2012-30.6.2015. Lapin maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö hyväksyi kokouksessaan 18.6.2012 hankkeen EU-osarahoituksella toteutettavaksi. Rahoittajina ovat Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) sekä kansalliset rahoittajat Kemijoki Oy, Lapin ELY-keskus ja Kemijärven kaupunki. Lisäksi vapaaehtoinen rantojen kunnostus sisältää yksityisten kiinteistönomistajien rahoitusosuuden. Hankkeen kokonaisbudjetti on 996 000 euroa.

Hankkeen koordinoinnista vastaa Lapin ELY-keskus ja ohjausryhmässä ovat edustettuina Lapin ELY-keskuksen lisäksi Kemijärven kaupunki, Kemijoki Oy ja Lapin kalatalouskeskus. Ohjausryhmään kutsutaan kuultaviksi myös eri alojen asiantuntijoita.
 

 

Yhteystiedot

Projektivastaava Reijo Kallioniemi, puh. 0295 037 346
Investointivastaava Juha Kuivalainen, puh. 0295 037 391
Aluevastaava Jari Uusitalo, puh. 0295 037 559

sähköposti: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
 

EU- ja EU Vipuvoimaa -logot

Julkaistu 8.12.2014 klo 11.06, päivitetty 2.9.2015 klo 12.58
Julkaisija: