Apua vesistön kunnostamiseen

Vesistön kunnostamiseen tarvitset tietoa kohteesta, rahoitusta ja sopivia yhteistyökumppaneita. Olemme keränneet sivuillemme monipuolisesti tietoa kunnostuksen käynnistämisen helpottamiseksi.

Löydä osaavat toimijat vesien tilan parantamiseen Etsi kumppani ja Kunnostusosaajat -sivuilta.  Tietoa kunnostusmenetelmistä ja hyviä esimerkkejä löydät julkaisut, kunnostussuunnitelmiat ja -selvitykset sekä Opetusmateriaaleja vesistöjen kunnostamisesta osioista. Katso myös Videoita vesistökunnostuksista ja tapahtumista. 

Tietoa vesistökunnosmenetelmistä löytyy osoitteessa www.ymparisto.fi/vesikunnostus. 

Lisätietoa ravinnekuormituksen vähentämisestä, teknologioista ja niiden valinnasta löytyy esimerkiksi WaterChain-hankkeen käsikirjasta.

Vesistökokonaisuus
Vesistöt ja niiden valuma-alueet ovat kokonaisuuksia, joiden tilaa voidaan parantaa monin eri keinoin.
Julkaistu 19.8.2016 klo 13.21, päivitetty 7.1.2020 klo 15.42