Vesitilanne - pohjaveden korkeus

Pohjaveden korkeus tänään

Pohjaveden korkeus Pohjaveden korkeus

 

Pohjaveden korkeus (*)

*Huomaa, että kartta esittää vesistömallin laskemia arvoja. Ne voivat poiketa mahdollisista havainnoista.

Pohjaveden pintojen lasku pysähtynyt (12.11.)

Pohjavesivarannot ovat täydentyneet syksyn sateiden seurauksena. Pinnankorkeuksien lasku on pysähtynyt ja kääntynyt nousuun pienissä ja keskisuurissa pohjavesimuodostumissa. Maan etelä ja keskiosissa pohjaveden pinnat ovat kuitenkin yhä pääosin 5–50 cm ajankohdan keskiarvoja alempana. Paikoitellen Keski-Suomessa, Pohjois-Savossa ja Kainuussa pinnat ovat 20–80 cm keskiarvoja alempia. Maan pohjoisosissa pinnankorkeudet ovat lähellä keskimääräistä ja paikoitellen myös keskiarvoja korkeammalla.

Pohjavesivarantojen täydentyminen riippuu loppuvuoden sademääristä pysyvän talven roudan muodostumiseen alkamiseen asti. Maan pohjoisosissa pysyvä talvi on jo alkanut, jonka seurauksena pohjaveden muodostuminen pysähtyy vähitellen.

Valtakunnallinen pohjavesiseuranta antaa yleiskuvan pohjavesien korkeuksista

Seurantaverkosto on harva ja siksi on tärkeää huomata, että tilanne voi vaihdella paljonkin paikallisista olosuhteista riippuen. Paras paikallinen pohjavesitieto löytyy vesilaitoksilta, vesiosuuskunnilta sekä kaivon käyttäjiltä. Valtakunnallisia seurantatietoja päivitetään kaksi kertaa kuukaudessa, koska pohjaveden pinnankorkeuden muutokset ovat yleensä hitaita.

Lisätietoja

Julkaistu 12.11.2019 klo 8.47, päivitetty 12.11.2019 klo 8.48