Vesitilanne - pohjaveden korkeus

Pohjaveden korkeus tänään

Pohjaveden korkeus Pohjaveden korkeus

 

Pohjaveden korkeus (*)

*Huomaa, että kartta esittää vesistömallin laskemia arvoja. Ne voivat poiketa mahdollisista havainnoista.

Pohjaveden pinnat kääntyneet nousuun monin paikoin (3.9.)

Elokuun runsaat sateet ovat kääntäneet pohjaveden pinnat nousuun useilla seuranta-asemilla. Pienten pohjavesiesiintymien pinnat ovat monin paikoin ajankohdan keskiarvojen tuntumassa tai 10–20 cm niiden yläpuolella, mutta paikoitellen pinnat ovat yhä 10–60 cm keskimääräistä alempana kesä-heinäkuun vähäsateisen hellejakson vuoksi. Hitaammin säätilan muutoksiin reagoivissa suurissa ja keskisuurissa pohjavesimuodostumissa pinnat ovat pääosin lähellä ajankohdan keskiarvoja tai 10–40 cm niiden yläpuolella. Syksyisin sadanta täydentää pohjavesivarantoja ja nostaa pintoja talven tuloon saakka.

Elokuun sateet ovat myös paikanneet maankosteuden vajetta. Maankosteustilanne on tällä hetkellä normaali suuressa osassa maata, mutta myös märempiä alueita esiintyy koko maassa. Ennusteiden mukaan maankosteus lisääntyy syksyn edetessä.

Valtakunnallinen pohjavesiseuranta antaa yleiskuvan pohjavesien korkeuksista

Seurantaverkosto on harva ja siksi on tärkeää huomata, että tilanne voi vaihdella paljonkin paikallisista olosuhteista riippuen. Paras paikallinen pohjavesitieto löytyy vesilaitoksilta, vesiosuuskunnilta sekä kaivon käyttäjiltä. Valtakunnallisia seurantatietoja päivitetään kaksi kertaa kuukaudessa, koska pohjaveden pinnankorkeuden muutokset ovat yleensä hitaita.

Lisätietoja

Julkaistu 3.9.2021 klo 12.10, päivitetty 3.9.2021 klo 12.10