Vesistöjen kunnostus ja hoito

Vesistöjen kunnostamisen ja hoidon tavoitteena on parantaa vesistön ekologista tilaa ja virkistyskäyttömahdollisuuksia tai turvata hyvän tilan säilyminen.  Kunnostuksilla lisätään lähiympäristön viihtyisyyttä, rantakiinteistöjen arvoa ja parannetaan vesistön kalataloudellisia edellytyksiä sekä luonnon- ja maisemansuojelua.

Tavoitteena vesien hyvä tila

Asukkaiden oma toiminta ja paikallinen yhteistyö ovat ratkaise­via kunnostushankkeen onnistumisen kannalta. Vesienhoidon lakisääteisenä tavoitteena on, että vesistöjemme tila ei enää heikkene. Vesistöjen kunnostaminen on tämän tavoitteen saavuttamiseksi tärkeää.

Kunnostuksille on tarvetta

Rehevöityminen vaivaa noin viidesosaa maamme järvien pinta-alasta ja Suomessa on arvioitu olevan noin 1500 kunnostustarpeessa olevaa järveä. Suomen jokivesistöistä suurin osa on padottu ja perattu maankuivatuksen, tulvasuojelun ja voimatalouden tarpeisiin. Pienvedet, kuten purot, joet ja lähteiköt, ovat uhanalaistuneet erityisesti Etelä-Suomessa.

Lisätietoja

Suunnittelija Liisa Hämäläinen, Suomen ympäristökeskus SYKE, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Julkaistu 17.8.2015 klo 13.15, päivitetty 22.8.2019 klo 14.53