Vesistöjen kunnostus ja hoito

Vesistöjen kunnostamisen ja hoidon tavoitteena on parantaa vesistön ekologista tilaa ja virkistyskäyttömahdollisuuksia tai turvata hyvän tilan säilyminen. Kunnostuksilla lisätään lähiympäristön viihtyisyyttä, rantakiinteistöjen arvoa ja parannetaan vesistön kalataloudellisia edellytyksiä sekä luonnon- ja maisemansuojelua.

Tavoitteena vesien hyvä tila

Vesienhoidon lakisääteisenä tavoitteena on, että vesistöjemme tila ei enää heikkene. Vesistöjen kunnostaminen on tämän tavoitteen saavuttamiseksi tärkeää. Vapaaehtoisvoimin voidaan tehdä paljon vesistön tilan parantamiseksi, asukkaiden oma toiminta ja paikallinen yhteistyö ovat erittäin tärkeitä kunnostushankkeen onnistumisen kannalta. Tärkeitä toimijoita ovat vesialueen omistajat, lähistöllä asuvat vakituiset asukkaat, vapaa-ajan asukkaat ja kalastajat sekä asiasta vastaavat ELY-keskukset.

Kunnostuksille on tarvetta

Rehevöityminen vaivaa noin viidesosaa maamme järvien pinta-alasta ja Suomessa on arvioitu olevan noin 1500 kunnostustarpeessa olevaa järveä. Suomen jokivesistöistä suurin osa on padottu ja perattu maankuivatuksen, tulvasuojelun ja voimatalouden tarpeisiin. Pienvedet, kuten purot, joet ja lähteiköt, ovat uhanalaistuneet erityisesti Etelä-Suomessa.

Vesistökunnostusverkosto kokoaa kunnostajat yhteen ja jakaa tietoa vesistökunnostuksista. Lue lisää täältä:

Kunnostusten rahoitus

Kunnostushankkeilla voidaan parantaa kalojen – usein lohikalojen - elinolosuhteita sopivaksi. Hankkeita voidaan toteuttaa meri-, järvi-, joki- tai puroympäristöissä. Rahoitusta voi hakea monista julkisista rahoituslähteistä. Rahat pintaan sivustolle on kerätty usean eri rahoituslähteen tiedot. Tehostamisohjelman (2019-2023) avustusta voi hakea keskitetysti ELY-keskuksilta.

Lisätietoja

Tutkija Pinja Kasvio, Suomen ympäristökeskus SYKE, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Julkaistu 28.11.2019 klo 10.05, päivitetty 5.1.2021 klo 9.53