Kunnostushankkeen viestintä

Kunnostajien ja muiden toimijoiden välinen yhteistyö kannattaa aloittaa heti suunnittelun alkuvaiheessa. Hankkeelle kannattaa perustaa www- tai facebook -sivut, joille voi kerätä ja päivittää tietoa hankkeesta. Hyvällä ja avoimella viestinnällä voidaan saada kunnostussuunnitelmalle tukea paikallisten asukkaiden ja päättäjien keskuudessa ja välttyä monilta turhilta yllätyksiltä hankkeen edetessä. Tehokkaan tiedottamisen ja sidosryhmäyhteistyön avulla voidaan saada uusia toimijoita innostumaan esimerkiksi talkootyöhön.

Viestintäsuunnitelmasta punainen lanka

Viestintä on sitä tehokkaampaa, mitä paremmin suunniteltua se on. Pienellekin kunnostushankkeelle kannattaa laatia viestintäsuunnitelma, joka toimii viestinnän ja sidosryhmäyhteistyön punaisena lankana.

Viestintäsuunnitelmaan tulisi sisältyä ainakin:

  • tarkastelu hankkeen tämän hetkisestä tiedottamisesta
  • tavoitteiden asettaminen
  • kohderyhmien ja yhteistyötahojen valinta
  • keskeisen viestin hahmottaminen
  • idea viestinnän ja sidosryhmäyhteistyön toteutuksesta
  • tiedotusasioiden alustava aikataulu
 

Avoin viestintä helpottaa hankkeen toteuttamista

Mitä laajempi yleinen hyväksyntä kunnostushankkeella on, sen helpompi sitä on lähteä toteuttamaan. Kannattaa muistaa, että ympäristö ja sen tilan parantaminen kiinnostavat ihmisiä aina. Etenkin paikallislehdet kirjoittavat usein mielellään juttuja tällaisista aiheista. Tiedottamisessa kannattaa muistaa myös radio, televisio ja sosiaalinen media. Onnistunut kunnostushanke on erinomainen aihe esimerkiksi alueellisessa uutislähetyksessä. Valtakunnallinen tiedote ja tiedotustilaisuuden järjestäminen kannattaa ottaa mukaan aina laajojen, valtakunnallisesti merkittävien hankkeiden yhteydessä.

Viestinnän on oltava ymmärrettävää, selkeää ja havainnollista. Konkreettiset esimerkit, mahdolliset tulevaisuuden näkymät ja sopivassa suhteessa oleva huumori auttavat uutisoinnin perillemenossa ja myös ristiriitatilanteiden ratkaisussa.

Julkaistu 8.4.2014 klo 13.44, päivitetty 23.7.2020 klo 11.44