Vesistökunnostushankkeiden seuranta

Seuranta on tärkeä osa vesistökunnostushankkeiden toteutusta

Vesistön tilaa koskevat havainnot ovat tärkeitä arvioitaessa vesistön tilaa tai siinä tapahtuvia muutoksia, päätettäessä toimenpiteiden tarpeellisuudesta, suunniteltaessa niiden mitoitusta sekä arvioitaessa tehtyjen toimenpiteiden vaikutuksia.

Kunnostusta tukee parhaiten pitkäjänteinen havainnointi. Seurantaa voidaan toteuttaa osana hankkeita sekä paikallisin keinoin esimerkiksi näkösyvyys- tai vedenpinnan korkeusmittausten avulla tai seuraamalla muutoksia lajistoissa. Lue lisää vesistökunnostusten seurantojen toteuttamisesta tästä:

Vesistökunnostushankkeiden seurantakysely

Vesistökunnostushankkeiden seurantakysely on laadittu toimenpiteiden seurantatiedon keräämiseksi valtakunnallisella tasolla. Kyselyn avulla kerätään tietoa vesistöjen tilaa parantavien hankkeista ja niiden yhteydessä toteutetuista seurannoista. Seurantatiedon kerääminen tukee vaikuttavuuden ja jatkotarpeiden arviointia sekä menetelmien ja toimintamallien kehittämistä. Seurantatietojen avulla voidaan jakaa kokemuksia ja näin kehittää kunnostustoimintaa vaikuttavammaksi ja kustannustehokkaammaksi. 

Kysely kattaa vesistökunnostushankkeiden lisäksi koulutus-, suunnittelu-, tutkimus-, verkostoitumis- ja viestintähankkeet.

Seurantakyselyn voi täyttää hankkeen väliraportoinnin tai loppuraportoinnin yhteydessä. Täytettyä kyselyä voi hyödyntää myös osana hankeraportointia. Webropolilla toteutettu lomake on tehty osana Vesiensuojelun tehostamisohjelmaa ja sitä hallinnoi SYKE. Tallennettuja tietoja pääsevät tarkastelemaan rahoittajat eli ympäristöministeriö ja maa- ja metsätalousministeriö, ELY-keskukset sekä tutkimuslaitokset. 

Voit täyttää seurantakyselyn avoimesta linkistä:

Tutustu seurantalomakkeen tietosuojailmoitukseen tästä (PDF)

Tutustu seurantakyselyn kysymyksiin tästä:

 

 

 

Kunnostukset kartalle

Kunnostajan karttapalvelusta löydät koottuna kunnostustoimenpiteiden suunnitteluun liittyvää keskeistä tausta-aineistoa, kunnostustoimenpiteiden tallennuslomakkeen sekä työkalun, jolla voit laatia toteutettujen kunnostustoimenpiteiden yhteenvetoja haluamaltasi alueelta. Kunnostustoimenpiteiden tietojen tallentaminen karttapalveluun on tärkeää kunnostus- ja hoitotoimenpiteiden seurantatietojen kokoamiseksi sekä vaikutusten todentamiseksi.

Vesistökunnostajan karttapalvelu banneri
 
Julkaistu 20.6.2013 klo 16.37, päivitetty 1.2.2022 klo 10.10