Kunnostustarvetta aiheuttavia tekijöitä

Järven kunnostus- ja hoitohankkeessa on aina tarpeellista arvioida ja useimmiten myös vähentää ulkoista kuormitusta, joka aiheutuu valuma-alueelta jokien, purojen, ojien ja norojen kautta järveen valuvista, ravinteita ja kiintoainesta sisältävistä vesistä. Ulkoisen kuormituksen vähentäminen varmistaa varsinaisten järvessä tehtävien kunnostustoimien vaikutustulosten pysyvyyttä.

Järvessä tehtävät kunnostustoimenpiteet, kuten vesikasvien poisto, hoitokalastus, hapetus, ruoppaus ja vedenpinnan nosto voivat vaikuttaa sekä veden laatuun että järven käyttömahdollisuuksiin. Esimerkiksi rehevissä järvissä on yleensä tarpeen parantaa molempia. Useissa järvissä myös kalaston tila ja kalastuksen edellytyksien parantaminen ovat tärkeä peruste toimenpiteiden toteuttamiselle.

Kunnostustoimenpiteet tulee valita järvikohtaisesti, sillä niiden toimivuus riippuu suuresti järven ominaisuuksista. Ennen kunnostustoimenpiteen valintaa tulee olla perustiedot järven kunnosta ja siihen vaikuttavista tekijöistä.

Sinilevää
Sinilevää järvessä. Kuva: Ilkka Sammalkorpi.
Julkaistu 12.6.2013 klo 15.10, päivitetty 10.7.2020 klo 12.49