Vesistöjen kunnostusmenetelmät

 

Sillalla ihmisiä_556x
© Pinja Kasvio

 

Vesistöjen kunnostushankkeessa on aina tarpeellista arvioida ja yleensä myös vähentää ulkoista kuormitusta, joka aiheutuu sen valuma-alueelta jokien, purojen, ojien ja norojen kautta. Valuma-alueelta tulevan kuormituksen vähentäminen on tärkeää ja jolla voidaan varmistaa varsinaisten järvessä tehtävien kunnostustoimien onnistumista ja pysyvyyttä.

Järvessä tehtävät kunnostustoimenpiteillä, kuten vesikasvien poistolla, ravintoketjukunnostuksella, hapetuksella, ruoppauksella ja vedenpinnan nostolla voidaan vaikuttaa sekä veden laatuun että järven käyttömahdollisuuksiin. Esimerkiksi rehevissä järvissä on yleensä tarpeen parantaa molempia. Useissa järvissä myös kalaston tila ja kalastuksen edellytyksien parantaminen ovat tärkeä peruste toimenpiteiden toteuttamiselle.

Kunnostustoimenpiteet tulee suunnitella huolellisesti ja valita järvikohtaisesti, sillä niiden toimivuus riippuu suuresti järven ominaisuuksista. Ennen kunnostustoimenpiteen valintaa tulee olla perustiedot järven tilaa kuvaavista muuttujista.

Tietoa eri kunnostusmenetelmistä löytyy tästä:

Vesistökunnostusverkosto välittää tietoa ja kokemuksia vesistöjen kunnostamisesta: www.ymparisto.fi/vesistokunnostusverkosto tai www.facebook.com/vesistokunnostusverkosto

 

 

Julkaistu 12.6.2013 klo 15.15, päivitetty 10.7.2020 klo 12.46