Järvien kunnostus

Yleisimpiä kunnostustarvetta aiheuttavia ongelmia Suomen järvissä ovat rehevöityminen, mataloituminen ja umpeenkasvu. Tehokkaillakaan kunnostustoimilla ei saada pysyviä vaikutuksia aikaiseksi, jos järveen tuleva ravinne- ja kiintoainekuormitus on liian suuri eikä ulkoista kuormitusta vähennetä. Kunnostustoimet eivät siis koske ainoastaan kohdejärveä vaan ulottuvat useimmiten sen koko valuma-alueelle. Järven kunnostamisesta kerrotaan näillä sivuilla ja  lisää tietoa hankkeen eri vaihesta löydät vasemman palstan linkkien takaa.

Vesistökunnostusverkosto välittää tietoa

Valtakunnallinen vesistökunnostusverkosto välittää tietoja ja kokemuksia vesistöjen kunnostamisesta. Verkostoon voi liittyä osoitteessa www.ymparisto.fi/vesistokunnostusverkosto.

Verkoston sivuilta löydät mm. kaikkien vapaassa käytössä olevat opetusmateriaalit järvien kunnostuksesta, kattavan listan kunnostusaiheisista julkaisuista ja linkkejä kunnostusmenetelmistä kertoviin videoihin.

Valtakunnallinen levätiedotus toimii Järvi-meriwikissä

Järven kunnostus
 
Julkaistu 12.6.2013 klo 14.58, päivitetty 2.7.2019 klo 9.35