Tornionjoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelma ja taustaselvitykset

Tornionjoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelma vuosiksi 2022-2027

Vesienhoitosuunnitelma sisältää tiedot alueen vesistöistä, niihin kohdistuvasta kuormituksesta sekä muista ihmisen aiheuttamista vaikutuksista, vesistön ekologisesta tilasta, vesienhoidon tavoitteista sekä tarvittavista vesiensuojelu- ja -hoitotoimista. Valtioneuvosto hyväksyi Tornionjoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelman 16.12.2021.

Edelliset vesienhoitosuunnitelmat

Rajatonta vesienhoitoa 2016-2021 Tornionjoella. Yhteinen kooste Suomen ja Ruotsin vesienhoitosuunnitelmista:

Tornionjoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelma vuoteen 2015

 

 

Julkaistu 3.12.2015 klo 14.01, päivitetty 10.3.2022 klo 12.56

Julkaisija: