Vesienhoidon organisointi Oulujoen - Iijoen vesienhoitoalueella

Oulujoen - Iijoen vesienhoitoalue ulottuu pääasiallisesti Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun sekä Lapin ELY-keskusten toimialueille. ELY-keskukset toimivat vesienhoitoalueen vastuullisina viranomaisina. Jokainen ELY-keskus vastaa itse eri tehtävien toteuttamisesta omalla toimialueellaan.

Vesienhoitoalue ulottuu vähäisessä määrin myös Etelä-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan ELY-keskusten toimialueille.

Oulujoen - Iijoen vesienhoitoalueen ohjausryhmä

Vesienhoitotyön yhteensovittamista varten ympäristöministeriö on määrännyt Oulujoen - Iijoen vesienhoitoalueelle ohjausryhmän. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen ympäristö- ja luonnonvarat vastuualueen johtaja Jonas Liimatta ja sihteerinä vesienhoitoalueen koordinaattori, ylitarkastaja Anne Laine. Jäsenet edustavat Pohjois-Pohjanmaan, Lapin ja Kainuun ELY-keskusten ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualueita, Lapin ELY-keskuksen kalatalousviranomaista sekä Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun liittoa..

Ohjausryhmän tehtävänä on yhteen sovittaa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimialueidensa osalta valmistelemat selvitykset, seurantaohjelmat ja toimenpideohjelmat ja koota niistä ehdotus vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmaksi. Ohjausryhmän tulee huolehtia siitä, että ohjelmien ja suunnitelmien valmistelut tehdään valtakunnallisesti yhtenäisin perustein ja sovitun aikataulun mukaisesti. Ohjausryhmien tulee huolehtia myös siitä, että vesienhoidon suunnittelu sovitetaan yhteen merenhoitosuunnitelman sekä tulvariskien hallintasuunnitelmien kanssa.

Julkaistu 26.9.2013 klo 12.44, päivitetty 29.10.2019 klo 10.45