Vesienhoidon organisointi Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueella

Vastuullisena viranomaisena vesienhoitoalueella toimivat alueen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset). Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalue on Etelä-Savon, Hämeen, Kaakkois-Suomen, Keski-Suomen, Pohjois-Savon ja Uudenmaan ELY-keskusten toimialuetta. Vesienhoitoalueen koordinointivastuu on Uudenmaan ELY-keskuksella.

Vesienhoitoalueen ohjausryhmä

Ohjausryhmä yhteen sovittaa vesienhoitoalueella valmistellut selvitykset, seurantaohjelmat ja toimenpideohjelmat sekä kokoaa niistä ehdotuksen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmaksi. Lisäksi ryhmä päättää vesienhoitoalueen työskentelyn suuntaviivoista ja sopii vesienhoitoalueen yhteisistä asioista.

 

Jäsenet:

 

Johtaja Satu Pääkkönen, pj.

Uudenmaan ELY-keskus

 

 

Ylijohtaja Leena Gunnar

Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Johtaja Jari Mutanen

Pohjois-Savon ELY-keskus

Johtaja Tommi Muilu

Hämeen ELY-keskus

Johtaja Kari Lehtinen

Keski-Suomen ELY-keskus

Johtava kalatalousasiantuntija Mikko Koivurinta

Varsinais-Suomen ELY-keskus

Yksikön päällikkö Eeva-Riitta Puomio

Uudenmaan ELY-keskus

Johtava asiantuntija Antti Mäntykoski

Uudenmaan ELY-keskus

Ylitarkastaja Tiina Ahokas, sihteeri

Uudenmaan ELY-keskus

Varajäsenet:

 

Yksikön päällikkö Harri Mäkelä

Hämeen ELY-keskus

Vesistöpäällikkö Visa Niittyniemi

Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Yksikön päällikkö Marjukka Kilpeläinen

Etelä-Savon ELY-keskus

Hydrobiologi Veli-Matti Vallinkoski

Pohjois-Savon ELY-keskus

 

Keski-Suomen ELY-keskus

Kalastusbiologi Ilkka Vesikko

Pohjois-Savon ELY-keskus

 

Ohjausryhmän pöytäkirjat

Pöytäkirja 8.5.2019 (pdf)

Pöytäkirja 21.11.2018 (pdf)

Pöytäkirja 10.4.2018 (pdf)

Pöytäkirja 18.10.2017

Pöytäkirja 4.5.2017

Pöytäkirja 26.1.2017

Pöytäkirja 28.9.2016 (pdf)

Pöytäkirja 5.4.2016 (pdf)

Pöytäkirja 11.12.2015 (pdf) Majakka

Pöytäkirja 4.6.2015 (pdf)

Pöytäkirja 13.1.2015 (pdf)

Pöytäkirja 11.6.2014 (pdf)

Pöytäkirja 12.2.2014 (pdf)

Pöytäkirja 16.10.2013 (pdf)

Pöytäkirja 10.4.2013 (pdf)

Pöytäkirja 20.11.2012 (pdf)

Pöytäkirja 15.5.2012 (pdf)

Pöytäkirja 10.10.2011 (pdf)

Pöytäkirja 12.5.2011 (pdf)

Pöytakirja 18.11.2010 (pdf)

Pöytäkirja 17.6.2010 (pdf)

 

Vesienhoitoalueen yhteistyöryhmät

Sidosryhmäyhteistyötä varten ELY-keskukset ovat koonneet aluelleen vesienhoidon yhteistyöryhmät. Yhteistyöryhmiin on kutsuttu edustajat toimialueen vesien käyttöön, suojeluun ja tilaan vaikuttavista keskeisistä valtion ja kuntien viranomaisista, elinkeinojen harjoittajista, järjestöistä, vesialueiden omistajista ja vesien käyttäjistä. Ryhmien tehtävänä on mm. vesienhoidon suunnittelun eri vaiheiden yhteistyö sekä vesienhoitosuunnitelmaehdotuksen käsittely ja arviointi.

Tarkempaa tietoa yhteistyöryhmien kokoonpanosta ja toiminnasta on saatavilla ELY-keskusten internet-sivuilta:

Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueen alueelliset ELY-keskukset

 

 

Julkaistu 11.4.2016 klo 8.48, päivitetty 2.7.2021 klo 12.33
Julkaisija: