Vesienhoidon organisointi Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueella

Vastuullisena viranomaisena vesienhoitoalueella toimivat alueen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset. Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueella (Läntinen vesienhoitoalue, VHA 3) on Etelä-Pohjanmaan, Varsinais-Suomen, Pirkanmaan, Hämeen ja Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimialuetta.

Jokaiselta vesienhoitoalueelta on valittu yksi elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus koordinoimaan vesienhoitoalueella tapahtuvaa vesienhoitotyötä sekä raportoimaan hoitokausittain asetetuista tavoitteista, laadituista suunnitelmista, tehdyistä toimenpiteistä ja tavoitteiden toteutumisesta. Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueella koordinointivastuu on Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueella

 ELY-keskus Osoite Verkkosivut
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Alvar Aallon katu 8, PL 156, 60101 Seinäjoki www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa
Varsinais-Suomen ELY-keskus Lemminkäisenkatu 14-18 B, 20520 Turku http://www.ely-keskus.fi/ely-varsinais-suomi
Pirkanmaan ELY-keskus Yliopistonkatu 38 (Attila), Tampere www.ely-keskus.fi/pirkanmaa
Hämeen ELY-keskus Birger Jaarlin katu 13, Pl 131, 13101 Hämeenlinna www.ely-keskus.fi/hame
Keski-Suomen ELY-keskus Cygnaeuksenkatu 1 (Wanha lääni), PL 250, 40101 Jyväskylä www.ely-keskus.fi/keski-suomi

Läntisen vesienhoitoalueen ohjausryhmän jäsenet ELY-keskuksittain

Ohjausryhmä
Karoliina Laakkonen-Pöntys, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus (pj.)
Vincent Westberg, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus (koordinaattori)
Heta Latvala, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus (sihteeri)
Mari Rajala, Pirkanmaan ELY-keskus (vpj.)
Liisa Maria Rautio, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
Olli Madekivi, Varsinais-Suomen ELY-keskus
Mirja Koskinen, Varsinais-Suomen ELY-keskus
Tommi Muilu, Hämeen ELY-keskus
Petri Siiro, Hämeen ELY-keskus
Kari Lehtinen, Keski-Suomen ELY-keskus
Anne Laine, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Hannu Salo, Varsinais-Suomen ELY-keskus
Varajäsenet
Sanna Kipinä-Salokannel, Varsinais-Suomen ELY-keskus

Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueen yhteistyöryhmät

Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueen alueelliset elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskukset kutsuivat koolle vesienhoitoalueista annetun asetuksen mukaiset yhteistyöryhmät. Yhteistyöryhmiin on kutsuttu edustajat elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksien toimialueen vesien käyttöön, suojeluun ja tilaan vaikuttavista keskeisistä valtion ja kuntien viranomaisista, elinkeinoista, järjestöistä, vesialueiden omistajista ja vesien käyttäjistä.

Julkaistu 28.10.2020 klo 8.54, päivitetty 28.10.2020 klo 10.31