Toimenpideohjelmat - Varsinais-Suomi ja Satakunta

Toimenpideohjelmien tavoitteena on saattaa pinta- ja pohjavedet hyvään tilaan. Ohjelmat sisältävät tietoa vesistöjen tilasta ja kuormituksesta. Lisäksi ohjelmissa on arvioitu toimenpiteet vesien hyvän tilan saavuttamiseksi ja säilyttämiseksi. Ohjelmissa on myös esitetty jatkoaikaa niille vesistöille, joita ei nykyisin menetelmin voida saattaa hyvään tilaan vuoteen 2021 mennessä.

Toimenpideohjelmat on valmisteltu yhteistyössä alueen vesien- ja merenhoidon yhteistyöryhmien kanssa. Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen alueelle on tehty viisi vesienhoidon toimenpideohjelmaa:

Toimenpideohjelmat Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa 2010–2015

Edellisen vesienhoitokauden aikana voimassa olivat oheiset toimenpideohjelmat:

Lisätietoja:

Pintavedet

Ylitarkastaja Sanna Kipinä-Salokannel, puh. 0295 022 879, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Pohjavedet

Ylitarkastaja Maria Mäkinen, puh. 0295 022 913, etunimi.k.sukunimi@ely-keskus.fi
 

Julkaistu 3.12.2015 klo 14.00, päivitetty 8.12.2015 klo 14.50