Vesienhoidon yhteistyöryhmä

Vesienhoitolain mukaisesti ELY-keskukset ovat perustaneet alueellaan vähintään yhden yhteistyöryhmän, jossa on riittävä edustus keskeisiä vesien hoitoon ja käyttöön liittyviä toimijoita.

Uudenmaan vesienhoidon yhteistyöryhmä koostuu keskeisistä alueellisista vesien hoitoon ja käyttöön liittyvistä toimijoista Uudenmaan alueella. Ryhmän jäsenet edustavat erilaisia sidosryhmiä, joita ovat mm. kunnat, Uudenmaan liitto, teollisuuden, maa- ja metsätalouden sekä vesihuollon toimijat ja ympäristöjärjestöt. Nykyinen yhteistyöryhmä aloitti toimintansa 1.1.2021.

Yhteistyöryhmän tehtävät

  • Osallistua Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelman valmisteluun Uudenmaan osalta.
  • Tehdä Uudenmaan ELY-keskukselle ehdotuksia vesiensuojelun tavoitteista ja tarvittavista toimenpiteistä niihin pääsemiseksi.
  • Seurata, arvioida ja ennakoida vesien käyttöä, suojelua ja tilaa sekä näiden kehitystä alueellaan.
  • Yhteistyöryhmän jäsenet toimivat linkkinä ja tiedotuskanavana taustatahojensa ja yhteistyöryhmän välillä.

Keskeistä on saavuttaa yhteisymmärrys vesienhoidon ongelmista ja niihin tarvittavista ratkaisuista.

 

Julkaistu 3.12.2013 klo 11.24, päivitetty 27.10.2021 klo 15.37
Julkaisija: