Uudenmaan toimenpideohjelma ja toimenpiteiden toteutus

Ehdotus Uudenmaan vesienhoidon toimenpideohjelmaksi vuosille 2022-2027

Vesienhoidon tavoitteena on parantaa ja ylläpitää vesiemme tilaa. Vesienhoitosuunnitelmissa ja niitä täydentävissä toimenpideohjelmissa esitetään tietoa vesien tilasta ja niihin vaikuttavista tekijöistä sekä tarvittavista toimista, joilla vesien hyvä tila aiotaan saavuttaa ja ylläpitää. Vesienhoitoalueemme ehdotus Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitosuunnitelmaksi oli kuultavana 2.11.2020-14.5.2021. Kiitämme tulleesta palautteesta.

Tarkempaa tietoa vesiemme tilasta, tavoitteista ja toimenpiteistä:

 

Voimassa oleva toimenpideohjelma ja toimenpiteiden toteutus Uudellamaalla 2016-2021

Toimenpideohjelman tavoitteena on saattaa pinta- ja pohjavedet hyvään tilaan. Ohjelma sisältää tietoa vesistöjen tilasta ja kuormituksesta. Lisäksi ohjelmassa on arvioitu toimenpiteet vesien hyvän tilan saavuttamiseksi ja säilyttämiseksi. Ohjelmassa on myös esitetty jatkoaikaa niille vesistöille, joita ei nykyisin menetelmin voida saattaa hyvään tilaan vuoteen 2021 mennessä.

Toimenpideohjelma on valmisteltu yhteistyössä alueen vesienhoidon yhteistyöryhmän kanssa.

Vesien tilan parantamiseksi on meneillään lukuisia toimenpiteitä Uudellamaalla. Näiden eri vesiensuojelutoimien etenemistä voi seurata uuden verkkopalvelun avulla: ymparisto.fi/vaikutavesiinseuranta.

 

Toimenpideohjelma ja toimenpiteiden toteutus Uudellamaalla 2010-2015

Toimenpideohjelma vuosille 2010-2015 valmistui vuonna 2009. Syksyllä 2011 tehtiin yhdessä vesienhoidon yhteistyöryhmän kanssa alueellinen toteutusohjelma vesienhoidon toimenpiteiden toteuttamiseksi Uudellamaalla. Toteutusohjelmassa täsmennetään toimenpiteiden toteutuksen vastuutahoja, aikataulua ja rahoitusta.

Espoo
 
Julkaistu 2.12.2013 klo 14.10, päivitetty 30.9.2021 klo 8.35

Julkaisija: