Uudenmaan toimenpideohjelma ja toimenpiteiden toteutus

Uudenmaan vesienhoidon toimenpideohjelma vuosille 2022-2027

Vesienhoidon tavoitteena on parantaa ja ylläpitää vesiemme tilaa. Vesienhoitosuunnitelmissa ja niitä täydentävissä toimenpideohjelmissa esitetään tietoa vesien tilasta ja niihin vaikuttavista tekijöistä sekä tarvittavista toimista, joilla vesien hyvä tila aiotaan saavuttaa ja ylläpitää. Uusimaa kuuluu Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueeseen. Toimenpideohjelma on valmisteltu yhteistyössä alueen vesienhoidon yhteistyöryhmän kanssa.

Tarkempaa tietoa vesiemme tilasta, tavoitteista ja toimenpiteistä löydät alla olevista verkkoraporteista:

Vesien tilan parantamiseksi on meneillään lukuisia toimenpiteitä. Näiden eri vesiensuojelutoimien etenemistä voi seurata verkkopalvelun avulla: ymparisto.fi/vaikutavesiinseuranta.

 

Uudenmaan toimenpideohjelma vuosille 2016-2021

Uudenmaan toimenpideohjelma vuosille 2010-2015

Espoo
 
Julkaistu 2.12.2013 klo 14.10, päivitetty 4.8.2022 klo 14.43
Julkaisija: