Hyppää sisältöön

Uudenmaan toimenpideohjelma ja toimenpiteiden toteutus

Toimenpideohjelman tavoitteena on saattaa pinta- ja pohjavedet hyvään tilaan. Ohjelma sisältää tietoa vesistöjen tilasta ja kuormituksesta. Lisäksi ohjelmassa on arvioitu toimenpiteet vesien hyvän tilan saavuttamiseksi ja säilyttämiseksi. Ohjelmassa on myös esitetty jatkoaikaa niille vesistöille, joita ei nykyisin menetelmin voida saattaa hyvään tilaan vuoteen 2021 mennessä.

Toimenpideohjelma on valmisteltu yhteistyössä alueen vesienhoidon yhteistyöryhmän kanssa.

Seuraa vesien- ja merenhoidon toimenpiteiden toteutumisen etenemistä

Vesien tilan parantamiseksi on meneillään lukuisia toimenpiteitä Uudellamaalla. Näiden eri vesiensuojelutoimien etenemistä voi seurata uuden verkkopalvelun avulla: ymparisto.fi/vaikutavesiinseuranta.

Toimenpideohjelma ja toimenpiteiden toteutus Uudellamaalla 2010 - 2015

Toimenpideohjelma vuosille 2010-2015 valmistui vuonna 2009. Syksyllä 2011 tehtiin yhdessä vesienhoidon yhteistyöryhmän kanssa alueellinen toteutusohjelma vesienhoidon toimenpiteiden toteuttamiseksi Uudellamaalla. Toteutusohjelmassa täsmennetään toimenpiteiden toteutuksen vastuutahoja, aikataulua ja rahoitusta.

Espoo
 
Julkaistu 2.12.2013 klo 14.10, päivitetty 16.9.2019 klo 8.43
Julkaisija: