Uudenmaan vedet kuntoon! - Vesienhoidon toimenpiteet vuosille 2022-2027 -tilaisuus

26.3.2020 klo 9:00 – 12:00

 

Ohjelma

 

9:00 Tilaisuuden avaus (Satu Pääkkönen, Uudenmaan ELY-keskus)

9:05 Toimenpiteiden suunnittelun periaatteet (Antti Mäntykoski, Uudenmaan ELY-keskus)

 

Uudenmaan alustavat vesienhoidon toimenpiteet (huom. esitetyt toimenpidemäärät ovat alustavia ja voivat muuttua suunnittelun edetessä)

9:20 Pohjavedet (Esko Nylander, Uudenmaan ELY-keskus)

Kommenttipuheenvuoro (Risto Mansikkamäki, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus)

9:40 Haja-asutus (Ilkka Juva, Uudenmaan ELY-keskus)

Kommenttipuheenvuoro (Aapo Ahola, Raaseporin kaupunki)

10:00 Maatalous (Johan Sundberg, Uudenmaan ELY-keskus)

Kommenttipuheenvuoro (Matti Perälä, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto)

10:20 Metsätalous (Tiina Ahokas, Uudenmaan ELY-keskus)

Kommenttipuheenvuoro (Asta Sarkki, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto)

10:40 Virtavedet (Harri Aulaskari, Uudenmaan ELY-keskus)

10:50 Järvet (Pasi Lempinen, Uudenmaan ELY-keskus)

11:00 Rannikkovedet (Pasi Lempinen, Uudenmaan ELY-keskus)

Kommenttipuheenvuoro (Jenny Jyrkänkallio-Mikkola, WWF Suomi)

 

11:20 Toimenpideohjelman valmistelu (Tiina Ahokas, Uudenmaan ELY-keskus)

11:30 Keskustelu

12:00 Tilaisuus päättyy

 

Lisätiedot: Tiina Ahokas ja Sini Olin (etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi)

TERVETULOA!

Julkaistu 11.2.2020 klo 13.52, päivitetty 27.3.2020 klo 15.18

Julkaisija: