Kuulemis- ja neuvottelutilaisuus vesienhoidon keskeisistä kysymyksistä 12.10.2012

Gustavelund, Tuusula

Uudenmaan ELY -keskus järjesti sidosryhmille keskustelutilaisuuden liittyen vesienhoidon kuulemiseen työohjelmasta, aikataulusta ja vesienhoidon keskeisistä kysymyksistä.

Tilaisuudessa tarkasteltiin yleisesti vesienhoidon ensimmäisen kierroksen toimenpideohjelman toteutumista sekä toisen suunnittelukierroksen edellyttämää toimenpiteiden tarkistustarvetta Uudellamaalla. Tilaisuudessa kuultiin eri sidosryhmätahojen näkökulmia kuultavana olevista vesienhoidon keskeisistä kysymyksistä sekä siitä kuinka vesienhoito tulee huomioida eri tahojen muissa suunnitteluprosesseissa. Tilaisuuden läpäisevänä teemana oli maankäytön ja vesienhoidon yhteensovittaminen, joka koskee lähes kaikkia sektoreita.

Tavoitteena oli keskustellen saavuttaa yhteinen näkemys keskeisistä kysymyksistä ja toimenpiteiden priorisoinnista Uudellamaalla.

Tilaisuuteen kutsuttiin Uudenmaan vesien- ja merenhoidon yhteistyöryhmän jäsenet sekä ne alueelliset tahot, joilta pyydettiin lausunto vesienhoidon kuulemisen yhteydessä 15.6.2012.

Tilaisuuden esitykset

Julkaistu 2.12.2013 klo 14.41, päivitetty 2.12.2013 klo 14.38

Julkaisija: