Toimenpideohjelmat ja toimenpiteiden toteutus Pohjois-Savossa

Ehdotus Pohjois-Savon vesienhoidon toimenpideohjelmaksi vuosille 2022-2027

Vesienhoidon tavoitteena on parantaa ja ylläpitää vesiemme tilaa. 

Pohjois-Savon alue jakaantuu Vuoksen ja Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueelle. Vesienhoitosuunnitelma on kooste tarkemmista ELY-keskuskohtaisista toimenpideohjelmista, joissa käsitellään mm. vesiemme tilaa, tavoitteita ja tarvittavia toimenpiteitä.

Tästä alta löydät ehdotuksen Pohjois-Savon vesienhoidon toimenpideohjelmasta vuosille 2022-2027

Taustatiedot

Avoimissa ympäristötietojärjestelmissä, raporteissa ja karttapalvelussa on lisää tietoa pinta- ja pohjavesien tilasta, tilaan vaikuttavista tekijöistä ja ympäristötavoitteista sekä toimenpiteistä, joilla vesien tilaa voidaan parantaa.

Pohjois-Savon pinta- ja pohjavesien voimassa oleva toimenpideohjelma vuosille 20162021

Tällä hetkellä toteutetaan toimenpideohjelmaa vuosille 20162021. Vesienhoidon toimenpideohjelmassa on esitetty yksityiskohtaisemmin maakunnan vesistöjen ja pohjavesien nykytila ja tavoitteet vesienhoidolle. Toimenpideohjelmassa on tietoa muun muassa vesistöjen tilasta, kuormitus- ja muutostekijöistä, tilan parantamistavoitteista ja hyvän tilan saavuttamisen aikatauluista. Keskeinen osa toimenpideohjelmaa ovat sektorikohtaisesti esitetyt toimenpiteet hyvän tilan saavuttamiseksi. Toimenpideohjelmat on valmisteltu yhteistyössä alueen vesienhoidon yhteistyöryhmän kanssa.

Vuosien 20102015 vesienhoidon toimenpidetarpeet esitettiin vuonna 2010 julkaistussa toimenpideohjelmassa.

Seuraa vesienhoidon toimenpiteiden toteutumista

Vesien tilan parantamiseksi Pohjois-Savossa on meneillään lukuisia toimenpiteitä. Vesiensuojelun etenemistä voi seurata verkkopalvelussa: https://seuranta.vaikutavesiin.fi/

 

 

 

Julkaistu 15.9.2014 klo 16.10, päivitetty 17.5.2021 klo 13.17

Aihealue: