Hyppää sisältöön

Toimenpideohjelmat ja toimenpiteiden toteutus Pohjois-Savossa

Ehdotus Pohjois-Savon vesienhoidon toimenpideohjelmaksi vuosille 2022-2027

Vesienhoidon tavoitteena on parantaa ja ylläpitää vesiemme tilaa. Parhaillaan kuullaan ehdotuksista vesienhoitosuunnitelmiksi.

Pohjois-Savon alue jakaantuu Vuoksen ja Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueelle. Vesienhoitosuunnitelma on kooste tarkemmista ELY-keskuskohtaisista toimenpideohjelmista, joissa käsitellään mm. vesiemme tilaa, tavoitteita ja tarvittavia toimenpiteitä.

Tästä alta löydät ehdotuksen Pohjois-Savon vesienhoidon toimenpideohjelmasta vuosille 2022-2027

Kuulemisaika 2.11.2020-14.5.2021

 

Taustatiedot

Avoimissa ympäristötietojärjestelmissä, raporteissa ja karttapalvelussa on lisää tietoa pinta- ja pohjavesien tilasta, tilaan vaikuttavista tekijöistä ja ympäristötavoitteista sekä toimenpiteistä, joilla vesien tilaa voidaan parantaa. Linkit palveluihin löytyvät alla olevasta osoitteesta:

Vaikuta vesiin - Vesienhoito

Pohjois-Savon pinta- ja pohjavesien voimassa oleva toimenpideohjelma vuosille 2016-2021

Vaikka uusi toimenpideohjelma on parhaillaan kuultavana, toteutetaan tällä hetkellä toimenpideohjelmaa vuosille 2016-2021. Vesienhoidon toimenpideohjelmassa on esitetty yksityiskohtaisemmin maakunnan vesistöjen ja pohjavesien nykytila ja tavoitteet vesienhoidolle. Toimenpideohjelmassa on tietoa muun muassa vesistöjen tilasta, kuormitus- ja muutostekijöistä, tilan parantamistavoitteista ja hyvän tilan saavuttamisen aikatauluista. Keskeinen osa toimenpideohjelmaa ovat sektorikohtaisesti esitetyt toimenpiteet hyvän tilan saavuttamiseksi. Toimenpideohjelmat on valmisteltu yhteistyössä alueen vesienhoidon yhteistyöryhmän kanssa.

Vuosien 2020-2015 vesienhoidon toimenpidetarpeet esitettiin vuonna 2010 julkaistussa toimenpideohjelmassa.

Seuraa vesienhoidon toimenpiteiden toteutumista

Vesien tilan parantamiseksi Pohjois-Savossa on meneillään lukuisia toimenpiteitä. Vesiensuojelun etenemistä voi seurata uuden verkkopalvelun avulla: https://seuranta.vaikutavesiin.fi/

Suoraan Pohjois-Savoa koskeviin eri sektoreiden toimenpiteisiin pinta- ja pohjavesien osalta pääsee seuraavalta sivulta valitsemalla ensin tarkastelutasoksi ELY-keskus:

https://seuranta.vaikutavesiin.fi/vesienhoidon-toimenpiteet/toimenpiteiden-toteutuminen/#Yhdyskunnat

 

 

 

Julkaistu 15.9.2014 klo 16.10, päivitetty 6.11.2020 klo 11.45
Aihealue: