Osallistuminen vesienhoitoon Pohjois-Savossa

Yhteistyöryhmässä käsitellään vesiensuojelun tavoitteita ja toimenpiteitä

Vesienhoidon suunnittelun yhtenä tavoitteena on turvata kansalaisten vaikutusmahdollisuudet ja osallistuminen. Pohjois-Savossa toimii vesienhoitolain mukainen yhteistyöryhmä, joka koostuu keskeisistä vesien hoitoon ja käyttöön liittyvistä toimijoista maakunnan alueella. Ryhmän jäsenet koostuvat muun muassa kuntien, valtion aluehallinnon, maanomistajien, elinkeinojen, asiantuntijatahojen ja muiden intressiryhmien edustajista. Ryhmä osallistuu vesienhoitosuunnitelman valmisteluun maakunnan alueella sekä seuraa vesienhoitosuunnitelmien ja toimenpideohjelmien toteutumista. Jäsenet toimivat yhteydessä taustatahojensa ja yhteistyöryhmän välillä. Pyrkimyksenä on saavuttaa yhteisymmärrys tärkeimmistä maakunnan vesienhoidon ongelmista ja niiden ratkaisukeinoista.


Vesienhoidon yhteistyöryhmien toimintakausi päättyy vuoden 2015 lopussa ja uusi yhteistyöryhmä kaudelle 2016-2021 muodostetaan alkuvuonna 2016.

Yhteistyöryhmän kokousten pöytäkirjat 2010-2015

Muuta aineistoa

 

Jokainen voi osallistua vesienhoitoon

Kaikkien kansalaisten kannattaa osallistua vesiensuojelutyöhön, koska vesien tila koskettaa meitä kaikkia. Kansalaisille on tarjolla ajankohtaista alueellista ja valtakunnallista tietoa vesien hoidosta ymparisto.fi -verkkopalvelussa.

Julkaistu 11.9.2014 klo 12.46, päivitetty 3.12.2015 klo 14.55
Aihealue: