Vesienhoidon suunnittelu ja yhteistyö - Pohjois-Pohjanmaa

Vesienhoito Pohjois-Pohjanmaalla
 

Vaikuta vesiin!

Koko Suomen kattavat vesienhoitosuunnitelmat vuoteen 2021 hyväksyttiin valtioneuvostossa vuoden 2015 lopussa. Nyt vesienhoitosuunnitelmia aletaan päivittää vuosia 2022–2027 varten. Suunnittelun työohjelmasta ja vesienhoitoalueen keskeisistä kysymyksistä sekä vesienhoitosuunnitelmaan liittyvän ympäristöselostuksen laadinnasta kuullaan 8.1.2018–9.7.2018. Taustatietoa vesienhoidosta löydät vesienhoitoalueen sivuilta. Voit myös tarkastella vesikarttaa, johon on koottu tietoa vesien tilasta ja siihen vaikuttavista toiminnoista.

Mihin vesienhoitoalueeseen kuulun?

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen alue kuuluu pääosin Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueeseen. Pieniä osia kuuluu myös Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren, Kymijoen-Suomenlahden, Vuoksensekä Kemijoenvesienhoitoalueisiin.

Miten ja milloin toimitan mielipiteeni tiedoksi?

Palaute toivotaan ensisijaisesti sähköpostitse Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskuksen kirjaamoon. Word-muodossa toimitettu palaute nopeuttaa ja helpottaa käsittelyä. Tarkemmat tiedot löydät kuulemisasiakirjasta. Voit myös antaa palautetta vastaamalla verkkokyselyyn. Kunnan, viraston tai sidosryhmien viralliset lausunnot annetaan www.lausuntopalaute.fi -sivujen kauta.

Palautteellasi on merkitystä ja vain osallistumalla voit vaikuttaa!

Tavoitteena vesien hyvä tila vuoteen 2015 mennessä

Pohjois-Pohjanmaa kuuluu lähes kokonaan Oulujoen - Iijoen vesienhoitoalueeseen. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus vastaa Oulujoen - Iijoen vesienhoitoalueen toiminnan koordinoinnista.

Vesienhoidon tavoitteena on saavuttaa jokien, järvien ja rannikkovesien sekä pohjavesien vähintään hyvä tila vuoteen 2015 mennessä sekä samalla estää hyvälaatuisten vesien tilan heikkeneminen. Tavoitteen saavuttamista on ollut mahdollista lykätä joiltakin osin joko vuoteen 2021 tai vuoteen 2027.

Vesienhoidon suunnittelu etenee kuuden vuoden jaksoissa. Suunnittelu toteutetaan laajassa yhteistyössä ja eri tahoja kuullaan useissa vaiheissa suunnittelua.

Valtioneuvoston hyväksymä vesienhoitosuunnitelma vuosille 2016-2021 löytyy alla olevan linkin kautta:

Vesienhoitoalueen toimenpideohjelma vuoteen 2021:

Oulujoen - Iijoen vesienhoitoalue koostuu 14 vesistöalueesta ja ulottuu 53 kunnan alueelle pääasiallisesti Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnissa. Alueeseen kuuluu myös osia muutamista Lapin, Keski-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan kunnista.

Oulujoen - Iijoen vesienhoitoalue muodostuu pääasiassa Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun ELY-keskusten toimialueista. Lisäksi hoitoalue kattaa osia Lapin ELY-keskuksen toimialueesta ja hyvin pieniä osia Länsi-Suomen, Keski-Suomen, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan ELY-keskusten toimialueista. Oulujoen - Iijoen vesienhoitoalueella koordinointivastuu on Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksella. Jokainen ELY-keskus kuitenkin vastaa itse eri tehtävien toteuttamisesta omalla toimialueellaan.


Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalue

Julkaistu 2.1.2018 klo 9.31, päivitetty 1.7.2019 klo 10.56