Vesienhoidon suunnittelu ja yhteistyö - Pohjois-Pohjanmaa

Ajankohtaista

Valtioneuvosto on hyväksynyt seitsemän alueellista vesienhoitosuunnitelmaa ja merenhoitosuunnitelman vuosille 2022–2027. Lisäksi maa- ja metsätalousministeriö hyväksyi tulvariskien hallintasuunnitelmat. Suunnitelmien tavoitteena on vesien hyvä tila ja tulvariskien vähentäminen. 

Seuraa Vaikuta vesiin -sivuja

Vesienhoito Pohjois-Pohjanmaalla

Koko Suomen kattavat vesienhoitosuunnitelmat vuosille 2022–2027 hyväksyttiin valtioneuvostossa vuoden 2021 lopussa. Taustatietoa vesienhoidosta löydät vesienhoitoalueen sivuilta. Voit myös tarkastella vesikarttaa, johon on koottu tietoa vesien tilasta ja siihen vaikuttavista toiminnoista.

Tavoitteena vesien hyvä tila vuoteen 2027 mennessä

Vesienhoidon tavoitteena on saavuttaa jokien, järvien ja rannikkovesien sekä pohjavesien vähintään hyvä tila  sekä samalla estää vesien tilan heikkeneminen.

Vesienhoidon suunnittelu etenee kuuden vuoden jaksoissa. Suunnittelu toteutetaan laajassa yhteistyössä ja eri tahoja kuullaan useissa vaiheissa suunnittelua.

Oulujoen - Iijoen vesienhoitoalue koostuu 14 vesistöalueesta ja ulottuu 53 kunnan alueelle pääasiallisesti Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnissa. Alueeseen kuuluu myös osia muutamista Lapin, Keski-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan kunnista.

Oulujoen - Iijoen vesienhoitoalue muodostuu pääasiassa Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun ELY-keskusten toimialueista. Lisäksi hoitoalue kattaa osia Lapin ELY-keskuksen toimialueesta ja hyvin pieniä osia Länsi-Suomen, Keski-Suomen, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan ELY-keskusten toimialueista. Oulujoen - Iijoen vesienhoitoalueella koordinointivastuu on Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksella. Jokainen ELY-keskus kuitenkin vastaa itse eri tehtävien toteuttamisesta omalla toimialueellaan.

Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalue
Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalue
Julkaistu 2.1.2018 klo 9.31, päivitetty 16.2.2022 klo 9.56