Toimenpideohjelmat ja toimenpiteiden toteutus Pohjois-Karjalassa

Toimenpideohjelmien tavoitteena on saattaa pinta- ja pohjavedet hyvään tilaan. Ohjelmat sisältävät tietoa vesistöjen tilasta ja kuormituksesta. Lisäksi ohjelmissa on esitetty toimenpiteet vesien hyvän tilan saavuttamiseksi ja säilyttämiseksi. Ohjelmissa on myös esitetty määräajan pidennystä niihin vesistöihin, joissa ei saavuteta hyvää tilaa viimeistään vuonna 2027.

Toimenpideohjelmat on valmisteltu yhteistyössä alueen vesienhoidon yhteistyöryhmän kanssa. Pohjois-Karjalan vesienhoidon toimenpideohjelma 2022-2027 sisältää sekä pinta- että pohjavedet:

Vuosien 2016-2021 vesienhoidon toimenpidetarpeet esitettiin vuonna 2016 julkaistussa toimenpideohjelmassa:

Vuosien 2010-2015 vesienhoidon toimenpidetarpeet esitettiin vuonna 2010 julkaistussa toimenpideohjelmassa:

Julkaistu 29.11.2013 klo 12.29, päivitetty 2.11.2020 klo 9.27