Toimenpideohjelmat ja toimenpiteiden toteutus Pohjois-Karjalassa

Vesienhoidon tavoitteena on saattaa ja ylläpitää pinta- ja pohjavesiemme tilaa. Ohjelmat sisältävät tietoa vesistöjen tilasta ja kuormituksesta. Lisäksi ohjelmissa on esitetty toimenpiteet vesien hyvän tilan saavuttamiseksi ja säilyttämiseksi. Toimenpideohjelmat on valmisteltu yhteistyössä alueen vesienhoidon yhteistyöryhmän kanssa. Tästä alta löydät Pohjois-Karjalan alueen toimenpideohjelman:

Tarkempaa tietoa vesiemme tilasta, tavoitteista ja toimenpiteistä löydät alla olevista verkkoraporteista:

Vuosien 2016-2021 vesienhoidon toimenpidetarpeet esitettiin vuonna 2016 julkaistussa toimenpideohjelmassa:

Vuosien 2010-2015 vesienhoidon toimenpidetarpeet esitettiin vuonna 2010 julkaistussa toimenpideohjelmassa:

Julkaistu 29.11.2013 klo 12.29, päivitetty 27.4.2022 klo 12.32