Hyppää sisältöön

Osallistuminen vesienhoitoon Pohjois-Karjalassa

Alueellisen yhteistyön merkitys vesienhoidon suunnittelussa ja toteutuksessa korostuu tulevina vuosina. Tavoitteena on, että suunnittelu on avointa ja osallistavaa. ELY-keskukset ovat perustaneet toimialueilleen yhteistyöryhmiä, jotka osallistuvat mm. vesienhoitosuunnitelman valmisteluun sen eri vaiheissa. Yhteistyöryhmään on kutsuttu viranomaisten lisäksi elinkeinojen, järjestöjen, vesialueiden omistajien ja vesien käyttäjien edustajia. Pohjois-Karjalan vesienhoidon yhteistyöryhmä vuosille 2019-2020 nimettiin 4.1.2019.

Viinijärven-Heposelän alueella toimii lisäksi toteutuksen edistämiseksi vesienhoitoryhmä.

Yhteistyöryhmätoiminnan lisäksi vesienhoitoon liittyvistä asioista järjestetään yleisötilaisuuksia, ja kaikille alueen asukkaille varataan mahdollisuus mielipiteiden esittämiseen työn eri vaiheissa.

Yhteistyöryhmän tehtävät

  • tehdä ehdotuksia vesienhoidon tavoitteista,
  • seurata, arvioida ja ennakoida vesien käyttöä, suojelua ja tilaa sekä niiden kehitystä alueella,
  • käsitellä omalta osaltaan ehdotusta vesienhoitosuunnitelmaksi ja sitä varten laadittuja selvityksiä sekä ottaa niihin kantaa


Kokousmuistiot (pdf)

Jokainen voi osallistua vesienhoitoon

Kaikkien kansalaisten kannattaa osallistua vesiensuojelutyöhön, koska vesien tila koskettaa meitä kaikkia. Kansalaisille on tarjolla ajankohtaista alueellista ja valtakunnallista tietoa vesienhoidosta ymparisto.fi -verkkopalvelussa.

Julkaistu 29.11.2013 klo 12.32, päivitetty 23.9.2020 klo 13.07