Osallistuminen vesienhoitoon Pohjois-Karjalassa

Alueellisen yhteistyön merkitys vesienhoidon suunnittelussa ja toteutuksessa korostuu tulevina vuosina. Tavoitteena on, että suunnittelu on avointa ja osallistavaa. ELY-keskukset ovat perustaneet toimialueilleen yhteistyöryhmiä, jotka osallistuvat mm. vesienhoitosuunnitelman valmisteluun sen eri vaiheissa. Yhteistyöryhmään on kutsuttu viranomaisten lisäksi elinkeinojen, järjestöjen, vesialueiden omistajien ja vesien käyttäjien edustajia. Pohjois-Karjalan vesienhoidon yhteistyöryhmä vuosille 2019-2020 nimettiin 4.1.2019.

Viinijärven-Heposelän alueella toimii lisäksi toteutuksen edistämiseksi vesienhoitoryhmä.

Yhteistyöryhmätoiminnan lisäksi vesienhoitoon liittyvistä asioista järjestetään yleisötilaisuuksia, ja kaikille alueen asukkaille varataan mahdollisuus mielipiteiden esittämiseen työn eri vaiheissa.

Yhteistyöryhmän tehtävät

  • tehdä ehdotuksia vesienhoidon tavoitteista,
  • seurata, arvioida ja ennakoida vesien käyttöä, suojelua ja tilaa sekä niiden kehitystä alueella,
  • käsitellä omalta osaltaan ehdotusta vesienhoitosuunnitelmaksi ja sitä varten laadittuja selvityksiä sekä ottaa niihin kantaa


Kokousmuistiot (pdf)

Huom! Vanhemmat kokousmuistiot eivät täytä saavutettavuusvaatimuksia. Jos tarvitset saavutettavan muistion, ota yhteyttä: kirjaamo.pohjois-karjala@ely-keskus.fi.

Jokainen voi osallistua vesienhoitoon

Kaikkien kansalaisten kannattaa osallistua vesiensuojelutyöhön, koska vesien tila koskettaa meitä kaikkia. Kansalaisille on tarjolla ajankohtaista alueellista ja valtakunnallista tietoa vesienhoidosta ymparisto.fi -verkkopalvelussa.

Julkaistu 29.11.2013 klo 12.32, päivitetty 10.6.2021 klo 10.51