Vesienhoidon suunnittelu ja yhteistyö - Pohjois-Karjala

Koko Suomen kattavat vesienhoitosuunnitelmat vuoteen 2021 hyväksyttiin valtioneuvostossa vuoden 2015 lopussa. Nyt vesienhoitosuunnitelmia päivitetään hoitokautta 2022-2027 varten. Suunnittelun työohjelmasta ja vesienhoitoalueen keskeisistä kysymyksistä sekä vesienhoitosuunnitelmaan liittyvän ympäristöselostuksen laadinnasta kuultiin 8.1. - 9.7.2018. Kuulemisessa saatu palaute otetaan huomioon suunnitelman päivityksessä.

AlaKoitajoki
Ala-Koitajoki

Vesienhoito Pohjois-Karjalassa

Vesienhoidon tavoitteena on saavuttaa jokien, järvien ja rannikkovesien sekä pohjavesien vähintään hyvä tila sekä samalla estää hyvälaatuisten vesien tilan heikkeneminen.

Suomi on jaettu seitsemään vesienhoitoalueeseen. Pohjois-Karjala on osa laajaa Vuoksen vesienhoitoaluetta, jonka tehtäviä sovittaa yhteen Etelä-Savon ELY-keskus. Vuoksen vesienhoitoalueella toimivat myös Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon ja Kaakkois-Suomen ELY-keskukset, jotka vastaavat kukin toimialueillaan käytännön tehtävistä. Lisäksi ELY-keskuksen toimialueeseen kuuluu pieniä osia Oulujoen - Iijoen vesienhoitoalueesta Nurmeksen kaupungissa.

Vesienhoitosuunnitelmat ja toimenpideohjelma vuoteen 2021

Vesienhoidon suunnittelu etenee kuuden vuoden jaksoissa. Suunnittelu toteutetaan yhteistyössä ja eri tahoja kuullaan useissa vaiheissa. Valtioneuvosto hyväksyi vesienhoitosuunnitelmat 3.12.2015.

Vesienhoitosuunnitelmien lisäksi Pohjois-Karjalaan on laadittu pinta- ja pohjavesien hoidon toimenpideohjelma. Toimenpideohjelma löytyy vasemman palstan valikosta Pohjois-Karjalan alta.

Yhteistyöryhmässä käsitellään vesiensuojelun tavoitteita ja toimenpiteitä

Alueen yhteistyö vesienhoidon suunnittelussa ja toteutuksessa on tärkeää. Pohjois-Karjalan alueella toimivan vesienhoidon yhteistyöryhmän kokoonpano ja kokousmuistiot löytyvät vasemman palstan valikon linkistä "Osallistuminen vesienhoitoon".

VHA1_yleiskartta_ELY.jpg

Lisätietoja

Limnologi Paula Mononen, puh. 0295 026 204, paula.mononen(at)ely-keskus.fi
Vesistöasiantuntija Tiina Käki, puh. 0295 026 196, tiina.kaki(at)ely-keskus.fi

Julkaistu 29.11.2013 klo 10.59, päivitetty 2.1.2019 klo 13.15