Vesienhoidon suunnittelu ja yhteistyö - Pohjois-Karjala

Ajankohtaista

Valtioneuvosto on hyväksynyt seitsemän alueellista vesienhoitosuunnitelmaa ja merenhoitosuunnitelman vuosille 2022–2027. Lisäksi maa- ja metsätalousministeriö hyväksyi tulvariskien hallintasuunnitelmat. Suunnitelmien tavoitteena on vesien hyvä tila ja tulvariskien vähentäminen. 

Seuraa Vaikuta vesiin -sivuja

 

AlaKoitajoki
Ala-Koitajoki

Vesienhoito Pohjois-Karjalassa

Vesienhoidon tavoitteena on saavuttaa jokien, järvien ja rannikkovesien sekä pohjavesien vähintään hyvä tila sekä samalla estää hyvälaatuisten vesien tilan heikkeneminen.

Suomi on jaettu seitsemään vesienhoitoalueeseen. Pohjois-Karjala on osa laajaa Vuoksen vesienhoitoaluetta, jonka tehtäviä sovittaa yhteen Etelä-Savon ELY-keskus. Vuoksen vesienhoitoalueella toimivat myös Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon ja Kaakkois-Suomen ELY-keskukset, jotka vastaavat kukin toimialueillaan käytännön tehtävistä. Lisäksi ELY-keskuksen toimialueeseen kuuluu pieniä osia Oulujoen - Iijoen vesienhoitoalueesta Nurmeksen kaupungissa.

Vesienhoitosuunnitelmat ja toimenpideohjelma

Vesienhoidon suunnittelu etenee kuuden vuoden jaksoissa. Suunnittelu toteutetaan yhteistyössä ja eri tahoja kuullaan useissa vaiheissa. Valtioneuvosto hyväksyi 16.12.2021 vesienhoitosuunnitelmat vuosiksi 2022-2027.

Vesienhoitosuunnitelmien lisäksi Pohjois-Karjalaan on laadittu pinta- ja pohjavesien hoidon toimenpideohjelma.

Yhteistyöryhmässä käsitellään vesiensuojelun tavoitteita ja toimenpiteitä

Alueen yhteistyö vesienhoidon suunnittelussa ja toteutuksessa on tärkeää. Pohjois-Karjalan alueella toimivan vesienhoidon yhteistyöryhmän kokoonpano ja kokousmuistiot löytyvät vasemman palstan valikon linkistä "Osallistuminen vesienhoitoon".

Pohjois-Karjalan vesistöt 

Lisätietoja

Johtava asiantuntija Paula Mononen, puh. 0295 026 204
Vesistöasiantuntija Minna Kukkonen, puh. 0295 026 114
Vesistöasiantuntija Tiina Käki, puh. 0295 026 196
Ympäristöasiantuntija Mika Huttunen (pohjavedet), puh. 0295 024 202
(etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi)

Julkaistu 29.11.2013 klo 10.59, päivitetty 27.4.2022 klo 12.25