Toimenpideohjelmat ja toimenpiteiden toteutus Pirkanmaalla

Ehdotus Pirkanmaan toimenpideohjelmaksi vuosille 2022-2027

Vesienhoidon tavoitteena on parantaa ja ylläpitää vesiemme tilaa. Ehdotukset vesienhoitoalueiden vesienhoitosuunnitelmiksi vuosille 2022 - 2027 ovat olleet kuultavana ja kuuleminen päättyi 14.5.2021.

Pirkanmaan alue toimii kahdella vesienhoitoalueella: Kokemäenjoen-Selkämeren-Saaristomeren vesienhoitoalue ja Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalue. Vesienhoitosuunnitelma on kooste alueellisista toimenpideohjelmista, joissa käsitellään mm. vesiemme tilaa, tavoitteita ja tarvittavia toimenpiteitä alueellisesti. Tästä alta löydät luonnoksen Pirkanmaan ELY-keskuksen toimenpideohjelmasta.

Tarkempaa tietoa vesiemme tilasta, tavoitteista ja toimenpiteistä löydät avoimista tietojärjestelmistä (vaatii kirjautumisen) ja karttapalvelusta.

Ehdotus Pirkanmaan vesienhoidon toimenpideohjelmaksi vuosille 2022-2027 (pdf)

Pirkanmaan pinta-ja pohjavesien voimassa oleva toimenpideohjelma vuosille 2016-2021

Tällä hetkellä toteutetaan toimenpideohjelmaa vuosille 2016-2021.  Tavoitteena on saattaa pinta- ja pohjavedet hyvään tilaan. Ohjelma sisältäa tietoa vesistöjen tilasta ja kuormituksesta. Lisäksi ohjelmissa on arvioitu toimenpiteet vesien hyvän tilan saavuttamiseksi ja säilyttämiseksi. Ohjelmissa on myös esitetty jatkoaikaa niille vesistöille, joita ei nykyisin menetelmin voida saattaa hyvään tilaan vuoteen 2021 mennessä.

Toimenpideohjelmat on valmisteltu yhteistyössä alueen vesienhoidon yhteistyöryhmän kanssa.

Toimenpiteiden toteutus Pirkanmaalla

Toimenpideohjelma vuosille 2010-2015 valmistui vuonna 2009. Lisäksi Pirkanmaan ELY-keskus laati yhdessä vesienhoidon yhteistyöryhmän kanssa vuonna 2011 alueellisen toteutusohjelman vesienhoidon toimenpiteiden toteuttamiseksi Pirkanmaalla. Toteutusohjelmassa täsmennettiin toimenpiteiden toteutuksen vastuutahoja, aikataulua ja rahoitusta.

Julkaistu 3.12.2015 klo 14.07, päivitetty 20.5.2021 klo 11.53

Julkaisija: