Hyppää sisältöön

Osallistuminen vesienhoitoon Pirkanmaalla

Yhteistyöryhmässä käsitellään vesiensuojelun tavoitteita ja toimenpiteitä

Vesienhoidon keskeisenä päämääränä on turvata kansalaisten vaikutusmahdollisuudet ja osallistuminen. Pirkanmaalla toimii vesienhoitolain mukainen yhteistyöryhmä, joka koostuu keskeisistä vesien hoitoon ja käyttöön liittyvistä toimijoista maakunnan alueella. Ryhmän jäsenet koostuvat muun muassa kuntien, valtion aluehallinnon, maanomistajien, elinkeinojen, asiantuntijatahojen ja muiden intressiryhmien edustajista. Ryhmä osallistuu vesienhoitosuunnitelman valmisteluun maakunnan alueella. Jäsenet toimivat yhteydessä taustatahojensa ja yhteistyöryhmän välillä. Pyrkimyksenä on saavuttaa yhteisymmärrys tärkeimmistä maakunnan vesienhoidon ongelmista ja niiden ratkaisukeinoista.

Vuonna 2016 nimetyn yhteistyöryhmän toimikautta on jatkettu vuosiksi 2019-2020. Alueen ensimmäinen vesienhoidon yhteistyöryhmä aloitti vuonna 2005.

Pirkanmaan vesienhoidon yhteistyöryhmä 2019-2020 (pdf, 348 kt)

Yhteistyöryhmän kokoukset ja kokouspöytäkirjat

 

2020

Sektorikohtaiset työryhmät edistävät vesienhoitoa Pirkanmaalla

Vesienhoidon toimenpiteiden täytäntöönpanoa varten Pirkanmaalle on perustettu sektorikohtaisia työryhmiä. Ryhmät edistävät kohdealueilla vesienhoidon toimenpiteiden toteutumista eri tavoin. Ne koostuvat keskeisistä vesien käyttäjistä ja vesien tilaan vaikuttavista toimijoista. Ryhmissä käsitellään sekä pinta- että pohjavesiin liittyviä asioita.

Jokainen voi osallistua vesienhoitoon

Kaikkien kansalaisten kannattaa osallistua vesiensuojelutyöhön, koska vesien tila koskettaa meitä kaikkia. Kansalaisille on tarjolla ajankohtaista alueellista ja valtakunnallista tietoa vesien hoidosta ymparisto.fi -verkkopalvelussa.

Julkaistu 29.10.2013 klo 16.23, päivitetty 14.9.2020 klo 8.34
Julkaisija: