Toimenpideohjelmat ja toimenpiteiden toteutus Keski-Suomessa

Ehdotus Keski-Suomen vesienhoidon toimenpideohjelmaksi vuosille 2022-2027

Vesienhoidon tavoitteena on parantaa ja ylläpitää vesiemme tilaa. Ehdotukset vesienhoitoalueiden vesienhoitosuunnitelmiksi vuosille 2022 - 2027 ovat olleet kuultavana ja kuuleminen päättyi 14.5.2021.

Keski-Suomi toimii pääosin kahdella vesienhoitoalueella: Kokemäenjoen-Selkämeren-Saaristomeren vesienhoitoalue ja Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalue. Hyvin pieni osa Keski-Suomea kuuluu Oulujen-Iijoen vesienhoitoalueeseen. Vesienhoitosuunnitelma on kooste alueellisista toimenpideohjelmista, joissa käsitellään mm vesiemme tilaa, tavoitteita ja toimenpiteitä alueellisesti. Tästä alta löydät luonnoksen Keski-Suomen vesienhoidon toimenpideohjelmasta.

Tarkempaa tietoa vesiemme tilasta, tavoitteista ja toimenpiteistä löydät avoimista tietojärjestelmistä (vaatii kirjautumisen) ja karttapalvelusta.

Ehdotus Keski-Suomen vesienhoidon toimenpideohjelmasta vuosille 2022 - 2027 (pdf)

Keski-Suomen voimassa oleva vesienhoidon toimenpideohjelma vuosille 2016–2021

Vaikka uusi toimenpideohjelma on parhaillaan kuultavana, toteutetaan tällä hetkellä toimenpideohjelmaa vuosille 2016–2021. Tavoitteena on saattaa pinta- ja pohjavedet hyvään tilaan. Ohjelma sisältää tietoa vesistöjen tilasta, kuormituksesta sekä toimenpiteistä, joita tarvitaan vesien hyvän tilan saavuttamiseksi ja hyvän ja erinomaisen tilan säilyttämiseksi. Toimenpideohjelmat on valmisteltu yhteistyössä alueen vesienhoidon yhteistyöryhmän kanssa.

Toimenpideohjelman tavoitteena on saattaa pinta- ja pohjavedet hyvään tilaan. Ohjelma sisältää muun muassa tietoa vesistöjen tilasta, kuormituksesta sekä arvioidut toimenpiteet vesien hyvän tilan saavuttamiseksi ja hyvän ja erinomaisen tilan säilyttämiseksi. Ohjelmassa on myös esitetty jatkoaikaa niille vesistöille, joita ei nykyisin menetelmin voida saattaa hyvään tilaan vuoteen 2021 mennessä. 

Toimenpideohjelma on valmisteltu yhteistyössä alueen vesienhoidon yhteistyöryhmän kanssa.
Keski-Suomen vesienhoidon toimenpideohjelma 2016 - 2021 sisältää sekä pinta- että pohjavedet.

Toimenpideohjelma ja toimenpiteiden toteutus Keski-Suomessa 2010 -2015

Edellisen vesienhoitokauden aikana voimassa olivat oheiset toimenpideohjelmat. Lisäksi Keski-Suomen ELY-keskus laati yhdessä vesienhoidon yhteistyöryhmän kanssa vuonna 2011 alueellisen toteutusohjelman vesienhoidon toimenpiteiden toteuttamiseksi Keski-Suomessa.  Toteutusohjelmassa täsmennetään toimenpiteiden toteutukssen vastuutahoja, aikataulua ja rahoitusta.

 

 

Julkaistu 28.11.2013 klo 15.12, päivitetty 17.5.2021 klo 8.42