Hyppää sisältöön

Osallistuminen vesienhoitoon Keski-Suomessa

Yhteistyöryhmässä käsitellään vesiensuojelun tavoitteita ja toimenpiteitä

Laki vesien - ja merenhoidosta korostaa kansalaisten ja eri etupiirien osallistumista itse lain toteuttamiseen. Vesienhoidon keskeisenä päämääränä on turvata kansalaisten vaikutusmahdollisuudet ja osallistuminen.

Keski-Suomessa toimii vesienhoitolain mukainen yhteistyöryhmä, joka koostuu keskeisistä vesien hoitoon ja käyttöön liittyvistä toimijoista maakunnan alueella, mm. kuntien, valtion aluehallinnon, maanomistajien, elinkeinojen, asiantuntijatahojen ja muiden intressiryhmien edustajista.

Keski-Suomen vesienhoidon yhteistyöryhmä 2016 - 2018

Vesienhoidon yhteistyöryhmien työssä keskitytään vuosina 2016–2018 jo hyväksyttyjen vesienhoito­suunnitelmien ja Keski-Suomen vesienhoidon toimen­pideohjelman toimeenpanoon, toimenpiteiden edistämiseen ja niiden toteutuksen seurantaan. Lisäksi yhteistyöryhmällä on keskeinen rooli seuraavan suunnittelu­kauden eli vuoteen 2027 ulottuvien vesienhoitosuunnitelmien ja toimenpideohjelman valmistelussa.

Ryhmä osallistuu vesienhoitosuunnitelman valmisteluun maakunnan alueella. Jäsenet toimivat yhteydessä taustatahojensa ja yhteistyöryhmän välillä. Pyrkimyksenä on saavuttaa yhteisymmärrys tärkeimmistä maakunnan vesienhoidon ongelmista ja niiden ratkaisukeinoista.

Keski-Suomen vesiä kuntoon näillä eväillä (uutinen 3.6.2016 www.ely-keskus.fi/keski-suomi)

Vesienhoidon aikaisemman yhteistyöryhmän jäsenet (pdf,7 kt)

Yhteistyöryhmän kokousten pöytäkirjat 2015

Yhteistyöryhmän kokousten pöytäkirjat 2010–

Jokainen voi osallistua vesienhoitoon

Kaikkien kansalaisten kannattaa osallistua vesiensuojelutyöhön, koska vesien tila koskettaa meitä kaikkia. Kansalaisille on tarjolla ajankohtaista alueellista ja valtakunnallista tietoa vesien hoidosta ymparisto.fi-verkkopalvelussa.

Julkaistu 10.7.2014 klo 16.11, päivitetty 18.10.2019 klo 12.58