Vesienhoidon suunnittelu ja yhteistyö - Keski-Suomi

Ajankohtaista

Valtioneuvosto on hyväksynyt seitsemän alueellista vesienhoitosuunnitelmaa ja merenhoitosuunnitelman vuosille 2022–2027. Lisäksi maa- ja metsätalousministeriö hyväksyi tulvariskien hallintasuunnitelmat. Suunnitelmien tavoitteena on vesien hyvä tila ja tulvariskien vähentäminen. 

Seuraa Vaikuta vesiin -sivuja

Vesien hoito Keski-Suomessa
 

Koko Suomen kattavat, kolmannen vesienhoitokauden vesienhoitosuunnitelmat vuoteen 2027 hyväksyttiin valtioneuvostossa vuoden 2021 lopussa.

Vesienhoidon tavoitteena on saavuttaa jokien, järvien ja rannikkovesien sekä pohjavesien vähintään hyvä tila sekä samalla estää hyvälaatuisten vesien tilan heikkeneminen.

Keski-Suomen ELY-keskus huolehtii vastuuviranomaisena toimialueellaan vesienhoitolain mukaisista tehtävistä. Niitä ovat muun muassa pinta- ja pohjavesien ominaispiirteiden selvittäminen ja ihmisvaikutusten arviointi, vesien tilan seurantaohjelman laatiminen, tilan seuranta, ekologisen tilan luokittelu ja tarvittaessa vesienhoitotoimenpiteiden suunnittelu sekä yhteistyö vesienhoidon suunnittelussa.

Vesienhoidon suunnittelu toteutetaan vuorovaikutuksessa vesien käyttäjien ja kansalaisten kanssa. ELY-keskuksen keskeisistä vesien käyttäjistä ja muista toimijoista on koottu yhteistyöryhmä, joka osallistuu vesien hoidon suunnitteluun. Muut alueella toimivat valtion ja kuntien viranomaiset osallistuvat myös vesienhoitolain mukaiseen vesienhoidon järjestämiseen.

Vesienhoitosuunnitelmat ja toimenpideohjelma

Vesienhoitosuunnitelmat tehdään vesienhoitoalueittain. Keski-Suomi sijaitsee pääosin Kymijoen-Suomenlahden ja Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueilla. Erittäin pieni osa Pihtiputaan kunnasta sijaitsee Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueella. Vesienhoidon suunnittelu etenee kuuden vuoden jaksoissa ja se toteutetaan laajassa yhteistyössä ja eri tahoja kuullaan useissa vaiheissa suunnittelua. Valtioneuvosto hyväksyi vesienhoitosuunnitelmat 16.12.2021.

Vesienhoitosuunnitelmien lisäksi Keski-Suomeen on laadittu toimenpideohjelma pinta- ja pohjavesille. Toimenpideohjelma on voimassa vuoteen 2027.

 

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Mari Nykänen
Limnologi Katja Leskisenoja
Hydrogeologi Kari Illmer (erityisesti pohjavesikysymykset)

etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi
p. 0295 024 500 (Keski-Suomen ELY-keskuksen vaihde)
 

Julkaistu 7.4.2014 klo 13.46, päivitetty 3.3.2022 klo 10.38
Aihealue: