Toimenpideohjelmat ja toimenpiteiden toteutus - Kainuu

Toimenpideohjelmien tavoitteena on saattaa pinta- ja pohjavedet hyvään tilaan. Ohjelmat sisältävät tietoa vesistöjen tilasta ja kuormituksesta. Lisäksi ohjelmissa on arvioitu toimenpiteet vesien hyvän tilan saavuttamiseksi ja säilyttämiseksi. Ohjelmissa on myös esitetty jatkoaikaa niille vesistöille, joita ei voida saattaa hyvään tilaan vuoteen 2027 mennessä. Toimenpideohjelmat on valmisteltu yhteistyössä alueen vesienhoidon yhteistyöryhmän kanssa.

Oulujoen–Iijoen vesienhoitoalueen toimenpideohjelma vuosille 2022-2027 

Vuoksen vesienhoitoalueen toimenpideohjelma vuosille 2022-2027

Julkaistu 3.12.2015 klo 14.00, päivitetty 12.12.2022 klo 11.37
Julkaisija: