Toimenpideohjelmat ja toimenpiteiden toteutus - Kainuu

Toimenpideohjelmien tavoitteena on saattaa pinta- ja pohjavedet hyvään tilaan. Ohjelmat sisältävät tietoa vesistöjen tilasta ja kuormituksesta. Lisäksi ohjelmissa on arvioitu toimenpiteet vesien hyvän tilan saavuttamiseksi ja säilyttämiseksi. Ohjelmissa on myös esitetty jatkoaikaa niille vesistöille, joita ei voida saattaa hyvään tilaan vuoteen 2021 mennessä. Toimenpideohjelmat on valmisteltu yhteistyössä alueen vesienhoidon yhteistyöryhmän kanssa.

Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueen toimenpideohjelma rakentuu neljästä osasta. Kainuun alueen pintavedet on tarkasteltu kattavimmin osassa 2 Vesistöalueet. Vesienhoitoalueen pohjavesien toimenpidetarpeet  on tarkasteltu kokonaisuudessaan osassa 3 Pohjavedet.

Julkaistu 3.12.2015 klo 14.00, päivitetty 4.12.2015 klo 15.29
Julkaisija: