Osallistuminen vesienhoitoon - Kainuu

Kainuun vesienhoidon yhteistyöryhmään kuuluu 32 jäsentä ja sen puheenjohtajana toimii Kainuun ELY-keskuksen Ympäristön kehittäminen -yksikön päällikkö Kari Pehkonen . Yhteistyöryhmä koostuu vesien käyttöön, suojeluun ja tilaan vaikuttavista keskeisistä valtion ja kuntien viranomaisista, tutkimuslaitoksista, elinkeinon harjoittajista, järjestöistä, vesialueiden omistajista sekä vesien käyttäjistä.

Yhteistyöryhmän tehtävät ja kokoonpano

  • Osallistuu vesienhoitosuunnitelmien valmisteluun Kainuun osalta.
  • Tekee Kainuun ELY-keskukselle ehdotuksia vesiensuojelun tavoittista ja tarvittavista toimenpiteistä niihin pääsemiseksi.
  • Seuraa, arvioi ja ennakoi vesien käyttöä, suojelua ja tilaa sekä näiden kehitystä alueellaan.
  • Yhteistyöryhmän jäsenet toimivat linkkinä ja tiedostuskanavana taustatahojensa ja yhteistyöryhmän välilä.
  • Yhteistyöryhmän kokoonpano vuosiksi 2016-2018
Kala uistimessa

 

Kokousaineistot

Julkaistu 9.1.2014 klo 15.23, päivitetty 15.2.2019 klo 15.18
Julkaisija: