Osallistuminen vesienhoitoon - Kainuu

Kainuun vesienhoidon yhteistyöryhmään kuuluu 38 jäsentä ja sen puheenjohtajana toimii Kainuun ELY-keskuksen Ympäristövastuualueen johtaja Sari Myllyoja. Yhteistyöryhmä koostuu vesien käyttöön, suojeluun ja tilaan vaikuttavista keskeisistä valtion ja kuntien viranomaisista, tutkimuslaitoksista, elinkeinon harjoittajista, järjestöistä, vesialueiden omistajista sekä vesien käyttäjistä.

Yhteistyöryhmän tehtävät ja kokoonpano

  • Osallistuu vesienhoitosuunnitelmien valmisteluun Kainuun osalta.
  • Tekee Kainuun ELY-keskukselle ehdotuksia vesiensuojelun tavoittista ja tarvittavista toimenpiteistä niihin pääsemiseksi.
  • Seuraa, arvioi ja ennakoi vesien käyttöä, suojelua ja tilaa sekä näiden kehitystä alueellaan.
  • Yhteistyöryhmän jäsenet toimivat linkkinä ja tiedostuskanavana taustatahojensa ja yhteistyöryhmän välilä.
  • Yhteistyöryhmän kokoonpano vuosiksi 2021-2023
Kala uistimessa

 

Kokousaineistot

Julkaistu 9.1.2014 klo 15.23, päivitetty 21.12.2021 klo 15.52
Julkaisija: