Vesienhoidon suunnittelu ja yhteistyö - Kainuu

Ajankohtaista

  • Kuulemiset  vesienhoitosuunnitelmien, merenhoidon toimenpideohjelman ja tulvariskien hallintasuunnitelmien ehdotuksista päättyivät 14.5.2021. Yhteenvedot palautteesta valmistuivat syyskuun alussa
  • Seuraa Vaikuta vesiin -sivuja
Iivonniemen rantaa
 

Vaikuta vesiin!

Koko Suomen kattavat vesienhoitosuunnitelmat vuoteen 2021 hyväksyttiin valtioneuvostossa vuoden 2015 lopussa. Nyt vesienhoitosuunnitelmia aletaan päivittää hoitokautta 2022–2027 varten. Suunnittelun työohjelmasta ja vesienhoitoalueen keskeisistä kysymyksistä sekä vesienhoitosuunnitelmaan liittyvän ympäristöselostuksen laadinnasta kuullaan 8.1.2018–9.7.2018. Taustatietoa vesienhoidosta löydät vesienhoitoalueen sivuilta www.ymparisto.fi/vesienhoitoalueet. Voit myös tarkastella Vaikuta vesiin -karttapalvelua (http://paikkatieto.ymparisto.fi/vaikutavesiin) johon on koottu tietoa vesien tilasta ja siihen vaikuttavista toiminnoista.

Mistä asioista nyt toivotaan palautetta?

Mielipidettäsi tarvitaan kolmesta asiakokonaisuudesta:

  • Vesienhoitoon liittyvät keskeiset kysymykset vesienhoitoalueilla
  • Vesienhoidon työohjelma, suunnittelun aikataulu sekä osallistumismenettelyt
  • Vesienhoitosuunnitelmaan laadittavan ympäristöselostuksen valmistelu ja sisältö

Keskeiset kysymykset ovat asioita, joihin suunnittelun kolmannella kierroksella on tarkoitus kiinnittää erityistä huomiota. Ne voivat liittyä esimerkiksi vesien tilaan liittyviin keskeisiin ongelmiin ja kehittämistarpeisiin; keinoihin ja toimiin, joilla vesien tilaa voidaan parantaa tai vaikkapa rahoitus- ja yhteistyömahdollisuuksiin.

Mihin vesienhoitoalueeseen kuulun?

Kainuu kuuluu pääosin Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueeseen. Pieniä osia kuuluu myös Vuoksen vesienhoitoalueeseen. Kuulemisaineistoihin pääset tutustumaan helpoiten osoitteessa www.ymparisto.fi/vaikutavesiin > vesienhoito. Sivuilla on kartta jonka avulla näet millä vesienhoitoalueella sijaitset ja vaikutat.

Miten ja milloin toimitan mielipiteeni tiedoksi?

Palaute toivotaan ensisijaisesti sähköpostitse. Word-muodossa toimitettu palaute nopeuttaa ja helpottaa käsittelyä. Tarkemmat tiedot löydät kuulemisasiakirjasta. Voit myös antaa palautetta vastaamalla verkkokyselyyn. Kunnan, viraston tai sidosryhmien viralliset lausunnot annetaan www.lausuntopalaute.fi -sivujen kauta.

Palautteen voi toimittaa myös vesienhoitoalueesta riippuen joko Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen tai Etelä-Savon ELY-keskuksen kirjaamoon seuraavasti:

Oulujoen - Iijoen vesienhoitoalue: sähköpostiosoite kirjaamo.pohjois-pohjanmaa(at)ely-keskus.fi ja postiosoite Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, PL 86, 90101 OULU.

Vuoksen vesienhoitoalue: sähköpostiosoite kirjaamo.etela-savo(at)ely-keskus.fi ja postiosoite Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, PL 164, 50101 MIKKELI

Palautteellasi on merkitystä ja vain osallistumalla voit vaikuttaa!

Vesienhoito Kainuussa

Tavoitteena vesien hyvä tila

Vesienhoidon tavoitteena on saavuttaa jokien, järvien ja rannikkovesien sekä pohjavesien vähintään hyvä tila sekä samalla estää hyvälaatuisten vesien tilan heikkeneminen.

Vesienhoidon suunnittelu etenee kuuden vuoden jaksoissa. Suunnittelu toteutetaan laajassa yhteistyössä ja eri tahoja kuullaan useissa vaiheissa suunnittelua.

Kainuuta koskevat valtioneuvoston hyväksymät vesienhoitosuunnitelmat vuosille 2015–2021 sekä OulujoenIijoen vesienhoitoalueen toimenpideohjelmat vuoteen 2021 löytyvät alla olevien linkkien kautta:

Vesienhoitosuunnitelmien päivittäminen aloitettiin kuulemalla kansalaisia, viranomaisia, järjestöjä ja yrityksiä vesienhoidon työohjelmasta, aikataulusta ja keskeisistä kysymyksistä. Saatu palaute on otettu soveltuvin osin huomioon päivitettäessä vesienhoitosuunnitelmaa ja toimenpideohjelmaa. Kuulemisasiakirjat löytyvät vesienhoitoalueiden internet-sivuilta. Alla on esitetty Oulujoen–Iijoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmaehdotuksesta saatu kuulemispalaute.

Kainuu sijaitsee pääosin Oulujoen–Iijoen vesienhoitoalueella, joka muodostuu pääasiassa Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun ELY-keskusten toimialueista. Pieni osa Kainuun eteläosasta kuuluu Vuoksen vesienhoitoalueeseen. Oulujoen–Iijoen vesienhoitoalueella koordinointivastuu on Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksella ja Vuoksen vesienhoitoalueella Etelä-Savon ELY-keskuksella. Kainuun ELY-keskus kuitenkin vastaa itse eri tehtävien toteuttamisesta omalla toimialueellaan.

 

vesienhoitoalueet-elyt-2016
 

 

 

Lisätietoja

Ylitarkastaja Kimmo Virtanen puh. 0295 023 899, etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi

 

 

Julkaistu 3.12.2015 klo 13.59, päivitetty 8.1.2018 klo 9.54
Julkaisija: