Vesienhoidon suunnittelu ja yhteistyö - Kainuu

Ajankohtaista

Valtioneuvosto on hyväksynyt seitsemän alueellista vesienhoitosuunnitelmaa ja merenhoitosuunnitelman vuosille 2022–2027. Lisäksi maa- ja metsätalousministeriö hyväksyi tulvariskien hallintasuunnitelmat. Suunnitelmien tavoitteena on vesien hyvä tila ja tulvariskien vähentäminen. 

Seuraa Vaikuta vesiin -sivuja

Iivonniemen rantaa
 

Vesienhoito Kainuussa

Koko Suomen kattavat vesienhoitosuunnitelmat vuosille 2022–2027 hyväksyttiin valtioneuvostossa vuoden 2021 lopussa. Taustatietoa vesienhoidosta löydät vesienhoitoalueen sivuilta. Voit myös tarkastella vesikarttaa, johon on koottu tietoa vesien tilasta ja siihen vaikuttavista toiminnoista.

Tavoitteena vesien hyvä tila

Vesienhoidon tavoitteena on saavuttaa jokien, järvien ja rannikkovesien sekä pohjavesien vähintään hyvä tila sekä samalla estää hyvälaatuisten vesien tilan heikkeneminen.

Vesienhoidon suunnittelu etenee kuuden vuoden jaksoissa. Suunnittelu toteutetaan laajassa yhteistyössä ja eri tahoja kuullaan useissa vaiheissa suunnittelua.

Kainuuta koskevat valtioneuvoston hyväksymät vesienhoitosuunnitelmat vuosille 2022–2027 alla olevien linkkien kautta:

Oulujoen–Iijoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelma vuosille 2022–2027

Vuoksen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelma vuosille 2022–2027  

Vesienhoitosuunnitelmien päivittäminen aloitettiin kuulemalla kansalaisia, viranomaisia, järjestöjä ja yrityksiä vesienhoidon työohjelmasta, aikataulusta ja keskeisistä kysymyksistä. Saatu palaute on otettu soveltuvin osin huomioon päivitettäessä vesienhoitosuunnitelmaa ja toimenpideohjelmaa. Kuulemisasiakirjat löytyvät vesienhoitoalueiden internet-sivuilta. 

Kainuu sijaitsee pääosin Oulujoen–Iijoen vesienhoitoalueella, joka muodostuu pääasiassa Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun ELY-keskusten toimialueista. Pieni osa Kainuun eteläosasta kuuluu Vuoksen vesienhoitoalueeseen. Oulujoen–Iijoen vesienhoitoalueella koordinointivastuu on Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksella ja Vuoksen vesienhoitoalueella Etelä-Savon ELY-keskuksella. Kainuun ELY-keskus kuitenkin vastaa itse eri tehtävien toteuttamisesta omalla toimialueellaan.

 

vesienhoitoalueet-elyt-2016
 

 

 

Lisätietoja

Vesistöasiantuntija Kimmo Virtanen puh. 0295 023 899, etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi

 

 

Julkaistu 3.12.2015 klo 13.59, päivitetty 7.3.2022 klo 16.27
Julkaisija: