Toimenpideohjelmat ja toimenpiteiden toteutus - Kaakkois-Suomi

Kaakkois-Suomen pinta- ja pohjavesien toimenpideohjelmat

Toimenpideohjelman tavoitteena on saattaa pinta- ja pohjavedet hyvään tilaan. Ohjelma sisältää tietoa vesistöjen tilasta ja kuormituksesta. Lisäksi ohjelmassa on arvioitu toimenpiteet vesien hyvän tilan saavuttamiseksi ja säilyttämiseksi. Ohjelmassa on myös esitetty jatkoaikaa niille vesistöille, joita ei nykyisin menetelmin voida saattaa hyvään tilaan vuoteen 2021 mennessä.

Toimenpideohjelma on valmisteltu yhteistyössä alueen vesienhoidon yhteistyöryhmän kanssa.

Kaakkois-Suomen vesienhoidon toimenpideohjelma 2016-2021  (pdf 18 282 kt)

Liitteet 1-14 (pdf 9395 kt)

Toimenpiteiden toteutus Kaakkois-Suomessa

Toimenpideohjelma vuosille 2010-2015 valmistui vuonna 2009. Syksyllä 2011 tehtiin yhdessä vesienhoidon yhteistyöryhmän kanssa alueellinen toteutusohjelma vesienhoidon toimenpiteiden toteuttamiseksi Kaakkois-Suomessa. Toteutusohjelmassa täsmennetään toimenpiteiden toteutuksen vastuutahoja, aikataulua ja rahoitusta.

 

 

Julkaistu 4.12.2013 klo 10.05, päivitetty 26.1.2016 klo 11.50