Osallistuminen vesienhoitoon - Kaakkois-Suomi

Yhteistyöryhmässä käsitellään vesiensuojelun tavoitteita ja toimenpiteitä

Vesien- ja merenhoidon järjestämistä koskevan lain tavoitteena on, että vesien- ja merenhoidon suunnittelu on avointa ja osallistuvaa.  Kaakkois-Suomen yhteistyöryhmässä on keskeisiä vesienhoidon ja käytön toimijoita Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson maakunnista. Ryhmässä on muun muassa kuntien, valtion aluehallinnon, elinkeinojen, kansalaisjärjestöjen, asiantuntijatahojen ja muiden intressiryhmien edustajia. Ryhmä osallistuu toimenpideohjelman ja vesienhoitosuunnitelmien valmisteluun Kaakkois-Suomen alueella. Pyrkimyksenä on saavuttaa yhteisymmärrys tärkeimmistä vesienhoidon ongelmista ja niiden ratkaisukeinoista.

Yhteistyöryhmän kokousten pöytäkirjat

Yhteistyöryhmän kokousaineistot löytyvät erilliseltä sivulta: Kaakkois-Suomen vesienhoidon yhteistyöryhmän kokousaineistot

Jokainen voi osallistua vesienhoitoon

Kaikkien kansalaisten kannattaa osallistua vesiensuojelutyöhön, koska vesien tila koskettaa meitä kaikkia. Kansalaisille on tarjolla ajankohtaista alueellista ja valtakunnallista tietoa vesien hoidosta ymparisto.fi -verkkopalvelussa.

Pinta- ja pohjavesien luokittelun tuloksia, kuormitusta ja muita vesistöihin kohdistuvia paineita voivat kaikki kansalaiset tarkastella myös karttaselaimesta.  (ympäristöhallinnon karttapalvelu)

 

 

 

 

Julkaistu 4.12.2013 klo 10.41, päivitetty 29.10.2020 klo 10.08