Vesienhoidon suunnittelu ja yhteistyö - Kaakkois-Suomi

Ajankohtaista

Valtioneuvosto on hyväksynyt seitsemän alueellista vesienhoitosuunnitelmaa ja merenhoitosuunnitelman vuosille 2022–2027. Lisäksi maa- ja metsätalousministeriö hyväksyi tulvariskien hallintasuunnitelmat. Suunnitelmien tavoitteena on vesien hyvä tila ja tulvariskien vähentäminen. 

Seuraa Vaikuta vesiin -sivuja

Ajankohtaista

  • Valtioneuvosto on hyväksynyt seitsemän alueellista vesienhoitosuunnitelmaa ja merenhoitosuunnitelman vuosille 2022–2027. Lisäksi maa- ja metsätalousministeriö hyväksyi tulvariskien hallintasuunnitelmat. Uudet suunnitelmat tulivat voimaan vuoden 2022 alussa.

  • Suunnitelmien tavoitteena on vesien hyvä tila ja tulvariskien vähentäminen.

  • Seuraa ja osallistu Twitterissä ja muillakin kanavilla #vaikutavesiin

Tarkempaa tietoa pinta- ja pohjavesien kuulemisvaiheen luokittelusta sekä toimenpiteistä löydät Toimenpideohjelmat ja toimenpiteiden toteutus - Kaakkois-Suomi -sivulta tämän linkin takaa.

Puruvedellä soutelemassa

Tavoitteena vesien hyvä tila

Vesienhoidon tavoitteena on saavuttaa jokien, järvien ja rannikkovesien sekä pohjavesien hyvä tila sekä samalla estää hyvälaatuisten vesien tilan heikkeneminen. Ensimmäiset koko Suomen kattavat vesienhoitosuunnitelmat valmistuivat vuonna 2009. Vesienhoitosuunnitelmia on päivitetty hoitokaudelle 2022–2027 varten.

Merenhoidon tavoitteena on koko Suomen merialueen hyvä tila. Merenhoidon suunnittelussa tarkastellaan merialuetta rantaviivasta talousvyöhykkeen ulkorajalle saakka. Merenhoitosuunnitelmat laaditaan kaikissa EU:n merenrantavaltioissa.

Vesienhoidon viimeinen toimenpidekausi käynnistymässä

Vesienhoidon suunnittelu etenee kuuden vuoden jaksoissa. Suunnittelu toteutetaan laajassa yhteistyössä ja eri tahoja kuullaan useissa vaiheissa. Valtioneuvosto on hyväksynyt vuoden 2022–2027 Vuoksen ja Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueille kolmannen kauden vesienhoitosuunnitelmat.

Toimenpideohjelmaan on koottu laaja joukko toimenpiteitä ja ohjauskeinoja vesienhoidon tavoitteiden saavuttamiseksi. Vesienhoidon toteutus on kaikkien vastuulla.

Suomen merenhoitosuunnitelma päivitetty vuosille 2022–2027

Merenhoitosuunnitelmassa on kolme osaa, jotka päivitetään kuuden vuoden välein. Merenhoito on tiiviisti kytketty rannikkovesiä, jokia, järviä ja pohjavesiä koskevaan vesienhoitoon. Suomen merenhoitosuunnitelma vuosille 2022–2027 koostuu seuraavista osista:

  • osa I: Arvio meren nykytilasta, hyvän tilan määritelmät ja yleiset ympäristötavoitteet sekä indikaattorit (2018)
  • osa II: Suomen merenhoitosuunnitelman seurantaohjelma (2020)
  • osa III: Suomen merenhoitosuunnitelman toimenpideohjelma vuosille 2022–2027 (2021). 

Valtioneuvosto hyväksyi koko merenhoitosuunnitelman 16.12.2021.

Merenhoitosuunnitelman valmistelusta vastaa ympäristöministeriö ja Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus yhteistyössä maa- ja metsätalousministeriön, liikenne- ja viestintäministeriön, Suomen ympäristökeskuksen sekä useiden muiden valtion virastojen ja tutkimuslaitosten sekä sidosryhmien kanssa. Merenhoitoa toteutetaan rinnan rannikkovesiä, järviä, jokia ja pohjavesiä koskevan vesienhoidon kanssa. Toteuttamiseen osallistuvat lukuisat valtion tahot, sidosryhmät ja yksityiset ihmiset. 

Vesienhoitosuunnitelmat vuosille 2022-2027 löydät Toimenpideohjelmat sivulta.

Lisätietoja

 

Hydrobiologi Taina Ihaksi                P. 0295 029 236

Hydrobiologi Jouni Törrönen          P. 0295 029 296

Hydrobiologi Antti Haapala             P. 0295 029 103

Geologi Heidi Rautanen                  P. 0295 029 279

Vesistöpäällikkö Visa Niittyniemi      P. 0295 029 260

Kaakkois-Suomen Vesienhoitoalueet
 
Julkaistu 3.12.2015 klo 14.12, päivitetty 17.6.2022 klo 10.16