Toimenpideohjelmat ja toimenpiteiden toteutus - Häme

Toimenpideohjelman tavoitteena on saattaa järvet, joet ja pohjavedet hyvään tilaan. Ohjelma sisältää tietoa vesistöjen tilasta ja kuormituksesta ja siinä on arvioitu toimenpiteet vesien hyvän tilan saavuttamiseksi ja säilyttämiseksi. Ohjelmassa on myös esitetty jatkoaikaa niille vesistöille, joilla tilatavoite ei nykyisin menetelmin toteudu vuoteen 2021 mennessä.


Ehdotus Hämeen vesienhoidon toimenpideohjelmaksi vuosille 2022-2027

Vesienhoidon tavoitteena on parantaa ja ylläpitää vesiemme tilaa. Ehdotukset vesienhoitoalueiden vesienhoitosuunnitelmiksi vuosille 2022-2027 ovat olleet kuultavina ja kuuleminen päättyi. 14.5. Yhteenvedot kuulemispalautteesta valmistuvat elokuun 2021 loppuun mennessä.

Hämeen alue ulottuu kahdelle vesienhoitoalueelle: Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalue ja Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalue. Vesienhoitosuunnitelma on kooste tarkemmista ELY-keskuskohtaisista toimenpideohjelmista, joissa käsitellään mm. vesiemme tilaa, tavoitteita ja tarvittavia toimenpiteitä. Tästä alta löydät ehdotuksen Hämeen vesienhoidon toimenpideohjelmasta vuosille 2022-2027.

 

Edelliset toimenpideohjelmat

Hämeen vesienhoidon toimenpideohjelma vuosille 2016–2021 on valmisteltu yhdessä alueen vesienhoidon yhteistyöryhmän kanssa ja se sisältää sekä pinta- että pohjavedet.

Ensimmäisellä vesienhoitokaudella Hämeen ELY-keskus laati toimenpideohjelman lisäksi alueellisen toteutusohjelman, joka koottiin yhdessä vesienhoidon yhteistyöryhmän kanssa. Siinä täsmennettiin toimenpiteiden toteutuksen vastuutahoja, aikataulua ja rahoitusta.

 

Julkaistu 3.12.2015 klo 14.11, päivitetty 17.5.2021 klo 9.58

Julkaisija: