Toimenpideohjelmat ja toimenpiteiden toteutus - Häme

Toimenpideohjelman tavoitteena on saattaa pinta- ja pohjavedet hyvään tilaan. Ohjelma sisältää tietoa vesistöjen tilasta ja kuormituksesta. Lisäksi ohjelmassa on arvioitu toimenpiteet vesien hyvän tilan saavuttamiseksi ja säilyttämiseksi. Ohjelmassa on myös esitetty jatkoaikaa niille vesistöille, joita ei nykyisin menetelmin voida saattaa hyvään tilaan vuoteen 2021 mennessä.

Toimenpideohjelma on valmisteltu yhteistyössä alueen vesienhoidon yhteistyöryhmän kanssa. Hämeen vesienhoidon toimenpideohjelma 2016–2021 sisältää sekä pinta- että pohjavedet

Toimenpideohjelma ja toimenpiteiden toteutus Hämeessä 2010–2015

Edellisen vesienhoitokauden aikana voimassa oli oheinen toimenpideohjelma. Lisäksi Hämeen ELY-keskus laati yhdessä vesienhoidon yhteistyöryhmän kanssa vuonna 2011 alueellisen toteutusohjelman vesienhoidon toimenpiteiden toteuttamiseksi Hämeessä. Toteutusohjelmassa täsmennetään toimenpiteiden toteutuksen vastuutahoja, aikataulua ja rahoitusta.

 

Julkaistu 3.12.2015 klo 14.11, päivitetty 3.12.2015 klo 14.09
Julkaisija: