Toimenpideohjelmat ja toimenpiteiden toteutus - Häme

Toimenpideohjelman tavoitteena on saattaa järvet, joet ja pohjavedet hyvään tilaan. Ohjelma sisältää tietoa vesistöjen tilasta ja kuormituksesta ja siinä on arvioitu toimenpiteet vesien hyvän tilan saavuttamiseksi ja säilyttämiseksi. Ohjelmassa on myös esitetty jatkoaikaa niille vesistöille, joilla tilatavoite ei nykyisin menetelmin toteudu vuoteen 2021 mennessä.


Hämeen vesienhoidon toimenpideohjelma vuosille 2022-2027

Vesienhoidon tavoitteena on parantaa ja ylläpitää vesiemme tilaa. Vesienhoitosuunnitelmissa ja niitä täydentävissä toimenpideohjelmissa esitetään tietoa vesien tilasta ja niihin vaikuttavista tekijöistä sekä tarvittavista toimista, joilla vesien hyvä tila aiotaan saavuttaa ja ylläpitää. Hämeen alue ulottuu kahdelle vesienhoitoalueelle: Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalue ja Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueoalue. Toimenpideohjelma on valmisteltu yhteistyössä alueen vesienhoidon yhteistyöryhmän kanssa.

 

Edelliset toimenpideohjelmat

Hämeen vesienhoidon toimenpideohjelma vuosille 2016–2021 on valmisteltu yhdessä alueen vesienhoidon yhteistyöryhmän kanssa ja se sisältää sekä pinta- että pohjavedet.

Ensimmäisellä vesienhoitokaudella Hämeen ELY-keskus laati toimenpideohjelman lisäksi alueellisen toteutusohjelman, joka koottiin yhdessä vesienhoidon yhteistyöryhmän kanssa. Siinä täsmennettiin toimenpiteiden toteutuksen vastuutahoja, aikataulua ja rahoitusta.

 

Julkaistu 3.12.2015 klo 14.11, päivitetty 20.12.2021 klo 15.16
Julkaisija: