Hyppää sisältöön

Vesienhoidon suunnittelu ja yhteistyö - Häme

Ajankohtaista

Vesienhoitosuunnitelmat ja toimenpideohjelma

Vesienhoidon tavoitteena on saavuttaa pinta- ja pohjavesien hyvä tila sekä samalla estää hyvälaatuisten vesien tilan heikkeneminen.

Vesienhoidon suunnittelu etenee kuuden vuoden jaksoissa ja se toteutetaan laajassa vuorovaikutuksessa vesien käyttäjien ja kansalaisten kanssa. Eri tahoja kuullaan useissa vaiheissa suunnittelua.

Vesienhoitosuunnitelmat tehdään vesienhoitoalueittain. Häme kuuluu Kymijoen-Suomenlahden ja Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueisiin. Vesienhoitosuunnitelma sisältää tiedot alueen vesistöistä, niihin kohdistuvasta kuormituksesta ja muista ihmisen aiheuttamista vaikutuksista, vesistön ekologisesta tilasta, vesienhoidon tavoitteista sekä tarvittavista vesiensuojelu- ja -hoitotoimista.

Valtioneuvosto hyväksyi nyt voimassa olevat vesienhoitosuunnitelmat 3.12.2015.

Koko vesienhoitoalueet kattavien vesienhoitosuunnitelmien lisäksi Hämeeseen on laadittu vuoteen 2021 voimassa oleva toimenpideohjelma pinta- ja pohjavesille.

 

Vesienhoitosuunnitelmien kuulemispalaute 

Vesienhoitosuunnitelmien päivittämisessä kuultiin kansalaisia, viranomaisia, järjestöjä ja yrityksiä vesienhoitosuunnitelmista sekä toimenpideohjelmasta. Saatu palaute otettiin soveltuvin osin huomioon. Alla on esitetty Hämettä koskeva kuulemispalaute.

  • Vesienhoidon kuulemispalaute 2015 Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalue, Häme (pdf, 1 Mt)

  • Vesienhoidon kuulemispalaute 2015 Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalue, Häme (pdf 0,32 Mt)

    Vesienhoitosuunnitelmaehdotusta koskevan kuulemisen vesienhoitoaluekohtainen palaute on koottu Kymijoen-Suomenlahden ja Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueiden verkkosivuille.

 

 

Vesienhoitoalueet Hämeessä

Julkaistu 3.12.2015 klo 14.10, päivitetty 4.3.2020 klo 9.47
Julkaisija: